Insändare: Varför lyssnar ingen på vårdpersonalen?

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
”Alla kommer vi att åldras vare sig vi är herrar eller tjänstefolk och det är väl det enda som är rättvist i dagens samhälle.”
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT
På sjuttiotalet sändes en serie som hette ”Herrskap och tjänstefolk”. Den skildrade överklassen och deras tjänare i England.

Jag tycker mig se likheter i dagens så kallade jämlika samhälle. Politiker och chefer i kommunerna kan liknas vid herrskapet och hemtjänstpersonalen som tjänstefolket. Hur kan jag dra dom här parallellerna?

Jo, jag har arbetat många år inom vård och omsorg, främst inom åldringsvård. Åtstramningarna inom äldreomsorgen började på nittiotalet. Vi som arbetade inom hemtjänsten då fick gå kurser i positivt tänkande. Allt för att vi skulle se så positivt som möjligt på förändringarna som kom. Det blev stora förändringar. Ålderdomshem lades ned och äldre skulle vårdas hemma. Psykvården förändrades också och institutionsvården blev vård i hemmet istället. Det var förändringar på både gott och ont och vi kan idag se vart alla besparingar inom omsorgen och vården lett till. Då som nu lyssnar ingen på personalen inom hemtjänsten, de som har kunskapen och insikten om vad som behöver förbättras.

En professor uttryckte en gång att "hemtjänstpersonalen har ett av de svåraste yrken som finns. De ska vara allt från kuratorer till sjukvårdare". Varför lyssnar inte chefer och politiker på personalens röster?

I åratal har det varit så. Det är en grupp som blivit osynliggjord. Det är jättebra att det satsas på utbildning för det är absolut nödvändigt. Men det behöver anställas många fler för att både personal och brukare ska få en dräglig tillvaro. Politiker och chefer, ni borde ut och arbeta i verksamheterna som ni styr över, för ni har inte den blekaste aning om hur verkligheten ser ut för anställda och brukare idag. Men det kommer ett val om ett år och då får vi väl utvärdera vad de olika politiska partierna åstadkommit. Låt åldringsvården bli ett föredöme i Sverige, istället för den skamfläck som den är idag. Låt debatten om en mänsklig åldringsvård fortsätta och låt oss ta hand om våra gamla på ett värdigt sätt. För alla kommer vi att åldras vare sig vi är herrar eller tjänstefolk och det är väl det enda som är rättvist i dagens samhälle.

Iréne Jonsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.