Debatt: Vill Karlstads politiker slå undan fötterna på den kommunala skolan?

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Nyetableringar av friskolor ger tomma skolbänkar och nedlagda kommunala skolor, menar debattörerna.
Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT
Vi kräver att den konsekvensanalys som tjänstemännen gjort och lämnat till politikerna gällande etableringen av Pops academy i Karlstad, redovisas och kommuniceras öppet, skriver den före detta rektorn Lena Skoglund och läraren Birgitta Barrefors Ivansson som har reagerat på debattinlägget av Pontus Larsson, ordförande i Lärarförbundet, Detta borde vara enkelt för Karlstads skolpolitiker att besluta om

Vi, liksom Pontus Larsson, är djupt oroade för dräneringen av den kommunala skolans resurser. I takt med att antalet privata skolor ökar försämras förutsättningarna för de kommunala skolorna väsentligt.

Det är främst två faktorer som påverkar den kommunala skolan när en elev väljer en fristående skola:

● För varje elev som lämnar den kommunala skolan ökar genomsnittskostnaden per elev för kommunen. Det betyder att färre skolpengar ska betala samma hyra och samma lönekostnad. Det gör att kostnaden för undervisningen per elev ökar i den kommunala skolan.

● När genomsnittskostnaden per elev ökar i den kommunala skolan ökar skolpengen och då måste den fristående skolan ersättas med motsvarande belopp per elev eftersom lagstiftningen säger att skolpengen ska vara lika mellan kommunala och fristående skolor.

Vem som helst kan förstå att ekvationen inte går ihop för den kommunala verksamheten och att göra en realistisk budget blir omöjligt eftersom man inte vet hur många elever som kommer eller går.

De styrande politikerna har ett ansvar att skapa förutsättningar för att kunna bedriva undervisning enligt skollag och läroplaner. Sedan första januari 2020 har de också ett ansvar att följa barnkonventionen. De har ett ansvar gentemot ALLA barn i kommunen och sina anställda.

Pops academy vill nu starta upp en ny grundskola i Karlstad. Skolan drivs av Academedia som är norra Europas största utbildningsföretag och bedriver verksamheter i hela utbildningskedjan. År 2020 redovisade de en vinst på över 3 miljarder. Det är givetvis så att företag vill ha så hög vinst som möjligt, det är så en marknad fungerar. Just därför ska inte skolan vara marknadiserad. Vi ska inte ha ett system som försämrar för majoriteten av elever. Vem vill det?

Vi kräver att den konsekvensanalys som tjänstemännen gjort och lämnat till politikerna redovisas och kommuniceras öppet.

Om fler fristående skolor kommer till Karlstad slår man undan fötterna på den kommunala skolverksamheten. Vill våra politiker det?

Vi kan inte förstå hur de styrande politikerna i Barn- och ungdomsnämnden (M, C, KD, MP, SD) tänker när de vill fundera vidare på om de ska godkänna Pops academys etablering eller inte. Vill de underminera den egna skolverksamheten eller har de inte nog mycket kunskap om vilka konsekvenser det får?

Lena Skoglund, fd rektor

Birgitta Barrefors Ivansson, lärare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.