Debatt: Svenska kyrkan måste bidra till klimatomställningen

Debatt
PUBLICERAD:
Sören Dalevi, biskop i Karlstads stift
Foto: Foto: Oyvind Lund/+46703140213
Svenska kyrkan är en stor skogsägare och vi har ett stort ansvar att bruka marken på ansvarsfullt sätt, både när det gäller klimat och annan miljöhänsyn, skriver Sören Dalevi, biskop i Karlstads stift i en replik på inlägget Öppet brev till biskop Sören Dalevi: Är det Mammon ni tjänar? - och menar att det ifrågasatta vindkraftsbygget vid Trettondetjärn ligger mer än en kilometer från reservatet.

I inledningen till Biskopsbrev om klimatet som kom ut 2019 skriver landet alla biskopar:

”… den kunskap vi har idag tillåter inte att vi skjuter upp till morgondagen det som behöver göras idag. Vår mänskliga klimatpåverkan måste minska radikalt för jordens och mänsklighetens skull.

Biskopsbrevet är skarpt och väldigt radikalt formulerat. Vi måste agera nu för att minska mänsklighetens klimatpåverkan, och vi måste alla göra det vi kan utifrån roll och sammanhang för att dra vårt strå till stacken.

Tiden då vi passivt pekar på någon annan som ska agera måste vara över om vi ska lyckas med denna utmaning. Vi måste alla sluta prata och börja göra i betydligt större utsträckning.

Svenska kyrkan har antagit en färdplan för klimatet med målet att vara klimatneutral år 2030. Det är ett sätt där vi går från ord till handling. I färdplanen finns en tydlig uppmaning att vi ska driva på för investeringar i sol- och vindkraft.

Samtidigt vet vi att det här aldrig är lätta frågor. Det finns alltid viktiga avvägningar att göra, hänsyn måste tas till så väl naturvärden som sociala värden. Det finns alltid ett å ena sidan och ett å andra sidan. Det Karlstads stift har gjort när det gäller planerna för vindkraft i Kedjeåsen är att vi gett möjlighet för en aktör att ansöka hos Länsstyrelsen om att få uppföra en vindpark.

Länsstyrelsen har till uppgift att väga de ingrepp som sker i natur och social miljö mot de fördelar som vindkraft skulle ge, och därefter tillåta eller stoppa projektet. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. I flera skeden under processens gång finns det möjlighet för berörda och andra att lämna sina yttranden, så att alla argument kommer upp till prövning.

Svenska kyrkan är en stor skogsägare och vi har ett stort ansvar att bruka marken på ansvarsfullt sätt, både när det gäller klimat och annan miljöhänsyn. Ett sätt att ta ansvar är genom våra kyrkoreservat. Som debattören skriver finns ett sådant vid Trettondetjärn, och anledningen att stiftet valt att skydda området är den örtrika gamla torpmiljön och för att det finns berättelser om platsen kopplade till brukstraditionen. Värden som inte bör påverkas då reservatet ligger mer än en kilometer från närmsta planerade vindkraftverk.

Människan har ett unikt ansvar att förvalta vår skapelse. Vi står nu inför de största utmaningarna i mänsklighetens historia. Det innebär att vi måste våga vrida och vända på frågor, Svenska kyrkan måste också ge möjligheter att bidra till klimatomställningen och därmed tillåta utredningar där vi ser att det kan vara möjligt.

Sören Dalevi, biskop i Karlstads stift

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.