Debatt: Stärk Sveriges krisberedskap

Debatt
PUBLICERAD:
Regeringen, med statsminister Stefan Löfven (S) och socialminister Lena Hallengren (S) i spetsen, har misslyckats med krishanteringen under coronapandemin, menar debattörerna.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Regeringen har misslyckats med krishanteringen, skriver de moderata riksdagsledamöterna från Värmland, Pål Jonson och Marlene Lund Kopparklint.

Regeringen har misslyckats med krishanteringen och gömt sig bakom myndigheterna istället för att ta ansvar under den pågående pandemin. Det är tyvärr inget nytt. Även vid andra kriser de senaste åren som säkerhetshaveriet på Transportstyrelsen eller under de stora skogsbränderna har det funnits allvarliga brister när det gäller ledning, ansvar och samarbete. Moderaterna ser därför behovet av att stärka förmågan att kunna hantera allvarligare kriser i framtiden.

Påfrestningarna på samhället kommer att bli större i framtiden. Klimatförändringarna för med sig mer extremväder vilket ökar risken för översvämningar, torka och skogsbränder. Coronakrisen har visat vilka enorma belastningar en pandemi kan innebära. Dagens system för krisberedskap och krishantering måste göras om för att kunna klara svåra kriser oavsett hur de kommer att se ut.

Moderaterna föreslår reformer på tre centrala områden för en bättre krisberedskap:

1. Inrätta ett nationellt säkerhetsråd för bättre krisledning. Krislagstiftning och ansvarsförhållanden behöver tydliggöras för att ge ett distinkt mandat att agera. Krisledningen ska stärkas genom att inrätta ett nationellt säkerhetsråd som är knutet direkt till statsministern. Det behövs för att kunna hantera stora kriser som påverkar flera samhällssektorer och geografiska områden.

2. Förbättra samarbetet med näringslivet. Samarbetet med näringslivet ska bli bättre genom att skapa ett ramverk för samverkan. Detta så att näringslivet ska kunna ställa om produktion till samhällsviktiga varor och bidra med kompetenta personer till svensk krisberedskap.

3. Stärk Sveriges försörjningsberedskap. Staten måste ta ett större ansvar för att det finns moderna lager för viktigare varor som livsmedel, drivmedel och läkemedel. Samarbetet med våra nordiska grannar och länderna inom EU kan bli bättre vid kriser. Sverige ska aktivt driva frågan att stärka den gemensamma beredskapen.

Tyvärr så vill regeringen bara fortsätta i samma hjulspår och avvisar såväl förslaget om ett nationellt säkerhetsråd som behovet att se över ansvarsprincipen. Lärdomarna från coronakrisen får inte gå förlorade. Om Moderaterna får bilda regering kommer vi att tänka nytt och bygga Sverige starkt inför framtiden.

Pål Jonson (M), Försvarspolitisk talesperson och riksdagsledamot Värmland

Marlene Lund Kopparklint (M), riksdagsledamot Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.