Debatt: Vi socialdemokrater jobbar för en nära och öppen folkkyrka

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
STOCKHOLM 20170917Kyrkans medlemmar går i dag till val för att bestämma vem som ska styra över landets församlingar, stift och Kyrkomötet. Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060
Foto: Henrik Montgomery/TT
Från måndag kan du rösta i kyrkovalet. Gör en liten men viktig insats för demokrati, jämlikhet och jämställdhet och rösta på Socialdemokraterna, skriver Åsa Johansson och Johannes Fransson.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med över 5 miljoner medlemmar. Nu är det snart val mellan 6–19 september, och du kan vara med och avgöra vilken inriktning Svenska kyrkan ska ha.

Vi socialdemokrater har tusentals företrädare i Svenska kyrkans församlingar. I mer än hundra år har vår rörelse ständigt arbetat för att modernisera och reformera kyrkan. Ett samhällskontrakt som grundar sig i demokrati för alla människors lika och okränkbara värde mellan medborgare, staten och Svenska kyrkan. En progressiv kraft för alla oavsett vart du kommer ifrån, eller vem du än älskar. En kyrka uppbyggd på solidaritet, som varken gör skillnad på kön eller hudfärg. I tanke, ord och handling ska dessa grundläggande värderingar genomsyra det som vi definierar som vår folkkyrka.

Vi socialdemokrater vill att Svenska kyrkan ska vara ett föredöme som arbetsgivare, vi vill främja kyrkans kulturinsatser och dess samverkan med civilsamhället genom diakonala insatser. Vår folkkyrka ska vara med och ta ansvar för samtidens klimatutmaningar och aktivt bidra till omställning.

Inget av detta kan tas för givet när radikala krafter gör anspråk på dessa värderingar som vi i hundra år kämpat för. Vissa grupper vill vrida tillbaka klockan genom att vilja införa avgifter på barn och- ungdomsverksamheten, vara med och styra biståndsverksamheten genom att endast rikta det till kristna grupper samt ändra i kyrkans demokratiska DNA - genom att frånta rösträtten för kyrkans medlemmar.

På måndag den 6:e september drar förtidsröstningen i gång inför kyrkovalet och pågår fram till valdagen den 19 september. Gör en liten men viktig insats för demokrati, jämlikhet och jämställdhet och rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet. Med oss socialdemokrater, vet du vad du får. Vår folkkyrka är en plats för alla.

Åsa Johansson

Johannes Fransson

Socialdemokraterna

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.