Debatt: Öppet brev till biskop Sören Dalevi: Är det Mammon ni tjänar?

Debatt
PUBLICERAD:
Biskop Sören Dalevi.
All kyrkans mark i direkt anslutning till kyrkoreservatet vid Trettondetjärnen i Storfors kan snart fyllas med vindkraftverk och förvandlas till ett industriområde eftersom kyrkan gett Nasdaqnoterade och starkt vinstdrivande företaget Eolus uppdraget att själva undersöka möjligheterna att bygga 17 närmare 300 meter höga vindkraftverk i detta område! Är pengarna kyrkan får för att skövla marken i reservatet motiv nog? Är det så illa att det är Mammon ni tjänar, undrar arbetsgruppen för Facebook-gruppen Vindkraftspark i Kedjeåsen?! genom Eric Väpnargård.

För två år sedan invigde biskopen ett nytt kyrkoreservat, vid Trettondetjärnen i Storfors. Området som kyrkan äger är verkligen valt med omsorg. I och kring detta kyrkoreservat ropar lommen om kvällen, örnar kan ses sväva på uppvindarna. Det är en sällsam plats; ett andligt rum som kyrkan kallar det. Hit kommer folk långt ifrån för att uppleva och njuta av stillheten, tystnaden och för att samla kraft.

I samband med invigningen av kyrkoreservatet kring Trettondetjärnen sa biskopen: ”Jag är ju gammal scout och har alltid tyckt om naturen. Idag när psykisk ohälsa ökar bland både unga och äldre är det viktigare än någonsin att det finns sådana här helande platser”.

Ni skriver att ”Ett kyrkoreservat är en form av frivilligt naturskydd med särskilda reservatsregler, och i Karlstad Stift finns åtta sådana smultronställen skyddade på detta sätt.”

Eller ska vi nu säga sju smultronställen kvar? För Trettondetjärnen kommer kanske inte förbli det åttonde, då all kyrkans mark i direkt anslutning till detta reservat snart kan fyllas med vindkraftverk och förvandlas till ett industriområde.

Ett år efter invigningen av kyrkoreservatet gav ni Nasdaqnoterade och starkt vinstdrivande företaget Eolus uppdraget att själva undersöka möjligheterna att bygga sina 17 stycken närmare 300 meter höga vindkraftverk i detta område.

Det är bara två år sedan biskop Sören Dalevi invigde ett nytt kyrkoreservat vid Trettondetjärnen i Storfors. Nu låter man marken skövlas för ett vindkraftbygge.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Länsstyrelserna har inte tid att undersöka naturvärden kring alla vindkraftsetableringar, det gör i stället konsulter anställda av vindkraftsbolagen. Dessa undersökningar är således mycket bristfälliga och bortser ibland helt från rödlistade arter och andra naturvärden.

Ett av budorden är ”Du skall inte stjäla”. En studie från KTH visar på en katastrofal värdeminskning av fastigheter kring vindkraftverk. Kommer kyrkan ersätta all denna värdeminskning i området? Kommer kyrkan betala för alla tilläggsisoleringar av ytterväggar som måste göras för att kunna stå ut med ljudet? Kommer kyrkan bekosta de nya ljudisolerade treglasfönster som måste ersätta alla de gamla munblåsta fönstren på kulturhusen här omkring?

Kyrkan borde ha råd med det - ni kommer få cirka 200 000 kronor per verk och år. Är dessa pengar anledningen till att ni efter bara ett år planerar att skövla marken runt kyrkoreservatet och smultronstället vid Trettondetjärnen? Är det så illa att det är Mammon ni tjänar?

Biskopen kan svara på detta öppna brev, och två sina händer, genom att säga att det inte är hans uppgift att tillåta eller inte tillåta vindkraftsetableringar i stiftet. Och visst, det är delegerat till stiftsjägmästaren. Men det är biskopen som har det yttersta ansvaret.

Vi talade för övrigt med stiftsjägmästaren som bekräftade att det är han som låtit Eolus utreda om de själva ska få bygga sina 17 stycken verk i området. Stiftsjägmästaren som också sa att vi får skylla oss själva som lever så ohållbart – gör man det får man räkna med vindkraftverk inpå knuten.

På frågan om utbyggnad av vattenkraften i stället svarade stiftsjägmästaren att vattenkraft hade han kämpat mycket mot tidigare. Vilket kanske inte är konstigt då stiftsjägmästaren är flugfiskare och har sina egna intressen och orörda älvar att tänka på. Det är mänskligt, hela kristendomen bygger ju på en enda människa. Den människan, Jesus, kände sig övergiven på slutet. Det gör vi också.

Vi avslutar med ännu ett budord, Du skall inte vittna falskt mot din nästa. Alltså, du ska visa dig pålitlig i tanke, ord och handling. Vi ber dig, biskop Sören Dalevi, att komma ihåg dina egna ord: ”Idag när psykisk ohälsa ökar bland både unga och äldre är det viktigare än någonsin att det finns sådana här helande platser”.

Överge oss inte.

Eric Väpnargård för arbetsgruppen för Facebook-gruppen Vindkraftspark i Kedjeåsen?!

Detta är en förkortad version av det öppna brevet, den fullständiga versionen finns publicerad i Facebook-gruppen.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.