Debatt: Öppet brev till alla Sveriges kommuner: Bygg inte mer vindkraft!

Debatt
PUBLICERAD:
Vindkraftutbyggandet är en effekt av att de som utformar klimatpolitiken är storstadsfolk som inte själva påverkas negativt av vindkraften, menar debattörerna.
Foto: Jonas Ekströmer / TT
Sveriges kommuner står nu inför uppgiften att bereda väg för en vindkraftsutbyggnad som till omfång och påverkan på naturvärden kan jämföras med 1900-talets utbyggnad av Norrlandsälvarna. Strategin är ett barn av den miljö/klimatpolitik som utformas av storstadsfolk i en miljö där man inte behöver bekymra sig över förstörd natur eller vindkraftintrång i det egna boendet, skriver företrädare för Färingtofta Norra, ideell förening och Föreningen Svenskt Landskapsskydd.

Sveriges kommuner står nu inför uppgiften att bereda väg för en vindkraftutbyggnad som till omfång och påverkan på naturvärden kan jämföras med 1900-talets utbyggnad av Norrlandsälvarna. Det är en uppgift påtvingad av energimyndigheten och naturvårdsverket och en central del av deras tidigare i år publicerade Nationell strategi för en hållbar vindkraftutbyggnad.

Denna strategi har politiskt stöd av regeringen Löfven med Miljöpartiet i spetsen, men den har inte stöd av Svenska Kraftnät, den myndighet som har det yttersta ansvaret för att landets elsystem fungerar driftsäkert och levererar elström närhelst en strömbrytare slås på. Den har sannerligen heller inget stöd av den del av Sveriges befolkning som kommer att drabbas hårt av ytterligare vindkraftsutbyggnad.

Strategin är ett barn av den miljö/klimatpolitik som utformas av storstadsfolk i en miljö där man inte behöver bekymra sig över förstörd natur eller vindkraftintrång i det egna boendet.

Kommunernas roll har hittills varit att ta ställning till ansökningar om vindkraftetablering från företag i vindkraftsindustrin. Det är i grunden en passiv roll som energimyndigheten/naturvårdsverket nu kräver skall förändras så att kommunerna i stället aktivt skall utpeka områden som kan bebyggas med vindkraft med en produktionskapacitet som tillfredsställer de två myndigheternas mål enligt den nationella strategin. Länsstyrelserna skall formulera målen och tillse att de uppfylls.

Vi har uppmanat Krokoms kommun att ha med Svenska Kraftnäts yttrande i beslutsunderlaget inför arbetet med en ny vindbruksplan och vi sänder med detta brev samma uppmaning till alla andra berörda kommuner. Yttrandet är inget myndighetsdirektiv men en stark maning att avstå från ytterligare vindkraftsutbyggnad i vårt land. Yttrandet är publicerat på myndighetens hemsida.

Initiativtagare till Upprop för det Svenska landskapet

Färingtofta Norra, ideell förening

Bengt Halén, ordförande

Einar Fjellman, einar.fjellman@gmail.com

Klas Lundius

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Martin Degerman, ordförande

Henrik Wachtmeister, henrik@knutstorp.se

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.