Hoppa till huvudinnehållet

Debatt: Dags att hjälpa långtidssjuka och de med funktionsnedsättning

Publicerad:
Regeringens särskilda utredare Samuel Engblom presenterade för en dryg vecka sedan en utredning om sjuk- och aktivitetsersättningen, med förslag på förbättringar för långtidssjuka, samt de personer med funktionshinder som saknar arbetsförmåga.
Regeringens särskilda utredare Samuel Engblom presenterade för en dryg vecka sedan en utredning om sjuk- och aktivitetsersättningen, med förslag på förbättringar för långtidssjuka, samt de personer med funktionshinder som saknar arbetsförmåga. Foto: Henrik Montgomery/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Miljöpartiet vill att grundtryggheten för långtidssjuka människor och personer med funktionsnedsättning ska stärkas. Nu kan vi ta viktiga kliv i den riktningen, tack vare förslagen som nämns i utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen som Miljöpartiet varit drivande i att få på plats. Det skriver miljöpartisterna Mats Berglund och Robert Halvarsson.

Sjukförsäkringen i Sverige präglas idag av såväl osäkerhet som otrygghet. Många nekas, utförsäkras för tidigt eller hamnar mellan stolarna och tvingas leva ett liv i fattigdom. Så kan vi inte ha det.

I augusti överlämnades utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen till regeringen. Det är en viktig utredning som kan göra stor skillnad för väldigt många långtidssjuka och människor med funktionsnedsättning. Det är hög tid att täta revorna och skapa trygghet på riktigt.

Regeringen har genomfört förbättringar i sjukpenningen, och ytterligare förslag ligger klara att presenteras. I Miljöpartiet ser vi att det är viktigt att att fokus nu måste ligga på förbättringar för långtidssjuka, samt de personer med funktionshinder som saknar arbetsförmåga.

Utredningen tillsattes i mars förra året för att se över hur sjuk- och aktivitetsersättningen verkligen ska ge trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga. Regeringens utredare har också lämnat förslag som syftar till att stärka det förebyggande arbetet, liksom rehabilitering.

Den som får sjukersättning ska inte behöva vara rädd för negativa konsekvenser av att exempelvis ta ett förtroendeuppdrag i en idrotts- eller kulturförening, pröva på ett arbete eller genom att studera. Samhället ska istället uppmuntra sådana steg, stora som små, då de bidrar till ökad livskvalitet för de människor det berör.

Människor som utöver sin sjukdom eller funktionsnedsättning lider av ekonomisk stress kan få en svårare resa mot återhämtning. Vi ser därför med oro på att beviljandet av sjukersättning har sjunkit, och att allt fler långtidssjuka hänvisas till upprepade ansökningar om sjukpenning. Dessa människor hamnar i en osäker vardag som också försvårar rehabiliteringen. Samhället måste ge dem bättre stöd och uppbackning - inte ytterligare stressmoment.

Vem som helst kan ha svårt att fokusera på sin hälsa när oron över ekonomin tar över, när nya blanketter ständigt ska fyllas i och kompletteras för nya bedömningar av myndigheter. Särskilt svårt blir det när läkare och experter gör andra bedömningar än Försäkringskassan. Fler långtidssjuka behöver få tillgång till sjukersättning, är man för sjuk för att arbeta ska man inte behöva vara hänvisad till kommunens försörjningsstöd.

Utredningen innehåller många bra och viktiga förslag för en tryggare socialförsäkring, som exempelvis:

– det ska bli lättare att beviljas ersättning

– arbetsförmågan ska inte längre kunna prövas mot låtsasjobb

– mer flexibla regler för äldre som är nära pensionsåldern

– lättare att få möjlighet till att studera

– tryggare och bättre möjligheter till rehabilitering

– mer förebyggande insatser.

Situationen idag påverkar många människors vardag och utredningens förslag måste genomföras så snart det är möjligt. Ett tryggt samhälle och arbetsliv kräver ett starkt och tryggt sjukförsäkringssystem där ingen lämnas efter eller faller mellan stolarna. Vi måste bygga ett starkt samhälle som präglas av social hållbarhet för de som behöver det mest.

Mats Berglund (MP), riksdagsledamot och ledamot i socialförsäkringsutskottet och i utredningens parlamentariska referensgrupp

Robert Halvarsson (MP), språkrör för Miljöpartiet i Karlstad

Artikeltaggar

DebattMats BerglundMiljöpartietRobert HalvarssonSjukersättningVärmlands län