Debatt: Nu tar vi ansvar för åkeribranschens klimatpåverkan

Debatt
PUBLICERAD:
Med hjälp av Fair Transport vill Sveriges Åkeriföretag ta mer ansvar för branschens miljöpåverkan, skriver organisationens företrädare.
Foto: Sveriges Åkeriföretag
Enligt en färsk undersökning från Novus beställd av Sveriges Åkeriföretag anser 83 procent att branschen utgör en viktig samhällsfunktion. Enligt undersökningen anser en majoritet att branschen inte tar ansvar fullt ut för sin miljöpåverkan. Det vill vi ändra på med uppdaterade certifieringen Fair Transport för mer hållbara transporter och minskad klimatpåverkan, skriver Per Broholm och Lars Reinholdsson, Sveriges Åkeriföretag.

Allt fler känner till och gillar åkerinäringen som bransch, men enligt undersökningen kan vi bli bättre på att visa att vi tar ansvar för mycket mer än att godset kommer fram.

Att minska utsläppen från våra transporter är både utmanande och prioriterat. Det visar både IPCC:s klimatrapport och EU:s klimatpaket ”Fit for 55”. Ett ansvarsfullt miljöarbete kommer vara en förutsättning för åkerier och transportsäljande företag om man vill kunna konkurrera i de flesta transportaffärer.

Kännedomen om åkeribranschen har ökat något (90%) sedan den tidigare undersökningen, som genomfördes med samma frågor motsvarande period 2020.

Undersökningen visar också att majoriteten anser att det är en viktig bransch för hela samhället, men det är enbart 19 procent som anser att åkeribranschen tar ansvar för påverkan av klimat och miljö. Detta måste vi förbättra och en viktig åtgärd är Fair Transport.

Med Fair Transport vill vi i branschen åstadkomma en förändring. Fair Transport är nu Sveriges första certifiering för hållbara godstransporter på väg och ett skyltfönster för åkeriföretags hållbarhetsarbete vad gäller klimat och miljö, trafiksäkerhet och socialt ansvarstagande. När företag är certifierad enligt Fair Transport visar de att de är en seriös aktör på marknaden som tar ett stort ansvar. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning.

Fair Transport är transportbranschens sätt att ta ansvar och bidra till den nödvändiga klimatomställningen som hela vårt samhälle står inför.

Som åkerinäringens branschorganisation uppmanar vi:

- transportköpare att ställa tydliga och uppföljningsbara hållbarhetskrav på transporter i upphandling samt värdera miljökraven högre. Att ställa krav på Fair Transport är ett bra alternativ

- åkeriföretag att certifiera sig enligt Fair Transport för att synliggöra och kvalitetssäkra sitt hållbarhetsarbete

Fair Transport syftar till att stärka seriösa åkerier och transportsäljande företag i en hård konkurrens och göra det lättare för ansvarstagande transportköpare att välja rätt transportör. Genom att synliggöra och välja de goda alternativen gör vi skillnad. Fair Transport är en hållbar affär – för alla.

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Sveriges Åkeriföretag. Syftet med undersökningen var att ta reda på allmänhetens kännedom om åkeribranschen, jobbet som lastbilschaufför, TV-serien Svenska Truckers och även själva branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag.

Urval av siffror från undersökningen:

● 9 av 10 har hört talas om åkeribranschen (90 %)

● 4 av 10 har en positiv inställning till åkeribranschen (39 %)

● 8 av 10 instämmer i påståendet “utgör en viktig samhällsfunktion” (83 %)

● 7 av 10 tycker att yrket passar både män och kvinnor. (74 %)

● Nära hälften av svenskarna (47 %) har hört talas om TV-serien Svenska Truckers

● Fler (24 %) anser att branschen är attraktiv att verka i än föregående undersökning (18 %)

Per Broholm, Regionchef Sveriges Åkeriföretag.

Lars Reinholdsson, Ordförande Sveriges Åkeriföretag Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.