Debatt: Inför valet 2022 – en vädjan till dig som är eller blir förtroendevald!

Debatt
PUBLICERAD:
Politiska beslut som måste avgöras i domstol, som exempelvis Muminparken/Skutberget, är dåliga politiska beslut.
Foto: Ove Rydh
Glöm inte som förtroendevald att besluten du fattar ska bygga på väljarnas önskningar, påminner debattören Torsten Jarnstam som uppmanar politikerna att backa från beslut om det är uppenbart att väljarna inte stödjer dem.

Snart är det endast ett år till nästa val. I september 2022 går vi ännu en gång till valurnorna och lägger våra röster på de partier och förtroendevalda, som företräder oss i den politik vi önskar. Alltså, de frågor vi upplever som allra viktigast på riksplanet, inom regionen och inom kommunen.

Därför är det ett stort förtroende du som förtroendevald har under kommande mandatperiod fram till 2026, att du verkligen företräder oss väljare och inte tar beslut utifrån andra skäl.

Bra politiska beslut ska tåla domstolsgranskning. Gör de inte det, då är det dåliga politiska beslut. Vill bara påminna om att Skutberget/Muminparken, avgjordes i Förvaltningsrätten och i Mark- och Miljödomstolen. Att två rättsliga instanser avgör politiska beslut. Det är verkligen inte bra – det är till och med helt oacceptabelt.

Vad handlar det om att företräda oss väljare?

När det exempelvis gäller politik på kommunal nivå, handlar det om att alltid fatta beslut som är till gagn för oss kommuninvånare och skattebetalare. Det är helt klart inte rimligt att varenda politisk fråga ”bollas” med kommunens invånare, men alla frågor som väcker stor och stark opinion. Då ska det inte behöva utlysas kommunalt val.

Du som förtroendevald – du har en skyldighet att ta hänsyn till den kraftiga opinionen och ”backa hem” och ta ett nytt beslut som bättre går i linje med det kommunens invånare önskar och vill.

Beslutar politiken utifrån detta – då kan vi verkligen säga att vi har demokrati i Sverige. Demokrati får inte bara vara den dag vi går till valurnorna och röstar. Demokrati måste väl i rimlighetens namn, stå för något större än det tillfälle då vi lägger våra röstar på olika partier och förtroendevalda?

Du som förtroendevald, du får aldrig någonsin glömma bort att du företräder väljarna och du har ett stort ansvar att vårda vårt demokratiska politiska system!

I år är det DEMOKRATIÅRET – men det borde inte bara vara i år demokratin ska värnas. Demokratin borde alltid finnas med inom politiken. Då först kan förtroendevalda och kommuninvånarna närma sig varandra och tillsammans på ett hållbart sätt, utveckla vårt samhälle utifrån våra demokratiska grunder!

Ps. En vädjan till alla politiska partier och förtroendevalda. Lova inte mer än ni kan hålla. Det vill säga, frågor som inte får majoritet och därmed inte går igenom, även om det är ett vallöfte. Det enda ni ska lova – är att ni alltid ska ta beslut utifrån kommuninvånarnas bästa!

Torsten Jarnstam

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.