Debatt: Frige de politiska fångarna i Israel!

Debatt
PUBLICERAD:
Sveriges regering och EU borde kräva att Israel släpper sina politiska fångar, menar debattören Gunnar Olofsson.

Torsdagen den 8 juli fördes Ghadanfar Abu Atwan (28) från israelisk fångenskap till ett sjukhus utanför Nablus på den ockuperade palestinska Västbanken – och frigavs samtidigt av de israeliska myndigheterna. Han fängslades i oktober 2020, och dömdes till ”administrativt förvar – utan anklagelser, rättegång eller dom.

När beslut om fortsatt förvar togs i början av maj inledde Ghadanfar Abu Atwan en hungerstrejk i protest, en hungerstrejk som mot slutet kom att innefatta även vägran att acceptera vätska. Ställda inför en situation med direkt hot mot Ghadanfar Abu Atwans liv, valde israelerna att frige honom. Han vet fortfarande inte vad han anklagats för.

Den här händelsen är inte unik. De senaste åren har användandet av ”administrativt förvar” blivit allt vanligare i den israeliska rättsskipningen, och i nuläget sitter över 500 palestinier fängslade utan att veta vad de anklagas för. Runt 4500 palestinska politiska fångar, så kallade ”säkerhetsfångar”, hålls i olika fängelser i Israel. 140 av fångarna är barn. Från ockupationens inledande 1967 fram till nu har ungefär en miljon palestinier arresterats av israelerna.

Trots att Israel undertecknat FN:s konvention mot tortyr, utsätts de palestinska politiska fångarna regelmässigt för tortyr och misshandel – något som även godkänts av Israels högsta domstol. Erkännanden under tortyr används sedan i processerna i militärdomstolar, där nästan alla fall avslutas med fällande domar. Sedan ockupationens inledande har 72 fångar avlidit under sådana förhör.

I fängelserna hålls ”säkerhetsfångarna” avskilda från andra fångar. De får sämre mat och nekas ofta tillgång till sjukvård. Minsta förseelse kan leda till bestraffning som isoleringscell och indragna telefonsamtal och annan kontakt med omvärlden.

Det israeliska praktiserandet av ”administrativt förvar” måste upphöra och de politiska fångarna friges! Varför kräver inte Sveriges regering, och EU, detta? Särskilt viktigt är att frige Marwan Barghouti - en Fatah-ledare av många kallad ”Palestinas Nelson Mandela”, som avtjänar fem livstidsstraff för sin ledande roll i det palestinska motståndet . En helt central person för att uppnå en fredlig lösning av konflikten i Palestina.

Gunnar Olofsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.