Insändare: Varför flytta boulebanorna?

Insändare
PUBLICERAD:
Kommunens byggplaner kan innebära försämringar för boulebanorna i Skattkärr.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Har förstått att Karlstads kommun har bestämt och kommer att bygga höghus vid bouleplanen i Skattkärr. Ett olyckligt beslut för alla oss boulespelare, det vill säga pensionärer, som finner stort nöje i att träffas och umgås under välordnade former.

De aktiva i Hagens förening har lagt ned mycket tid och arbete för att få fungerande banor. Tar flera år att anlägga nya banor i fungerande skick. Har under flera år deltagit i Hagens bouletävlingar där man lärt känna och göra nya bekantskaper. I dagsläget finns gott om parkeringsplatser. Många deltagare kommer från många olika delar av Värmland. Om byggnationen blir aktuell kommer dessa möjligheter minska drastiskt. Många har begränsade möjligheter att gå längre sträckor, vilket skulle bli fallet om nuvarande parkeringsplatser försvinner. Boulespelande är att jämställa med friskvård. Borde finnas andra outnyttjade områden som skulle komma i fråga för nybyggnation.

Vi vill tacka er alla som ställer upp och ser till att allt fungerar alldeles utmärkt!

Marianne och Birgit

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.