Debatt: Underlätta för alla småföretag som bidrar med nya jobb och produkter

Debatt
PUBLICERAD:
Planerar finansminister Magdalena Andersson (S) höja skatten på företagande?
Foto: Pontus Lundahl/TT
Att skapa bra förutsättningar för jobb och företagande är att investera i framtiden. När nya idéer omsätts i praktiken blir livet bättre både för avsändaren och alla de som kan ta del av en ny vara eller tjänst på marknaden. Det är så välståndet byggs upp och levnadsvillkoren förbättras.

Det senaste årets restriktioner har varit tuffa för många företag. Många företagare har tvingats göra sig av med anställda och tagit av privata medel för att överleva. När nu situationen ser ljusare ut är det viktigt att ekonomin tillåts att expandera så att jobben blir fler och resurserna till välfärden växer. Då är det en riktigt dålig idé att höja skatten på företagande. Ändå är det precis sådana förslag som dykt upp i debatten.

Entreprenörsskatten, 3:12-reglerna, syftar på reglerna kring hur delägare i små företag ska beskattas för utdelningar och kapitalvinster. Detta kanske låter komplicerat, men i grunden handlar det om vilka förutsättningar som ska gälla för de som vill omsätta nya idéer i praktiken och blir småföretagare. Nu har finansminister Magdalena Andersson sagt att hon nu vill höja skatten. Detta vore ett mycket stort misstag som kommer att hämma jobbtillväxten i Sverige.

Entreprenörsskatten omfattar idag cirka 450 000 företag. I dessa företag, inklusive deras dotterbolag, finns vidare drygt 1,5 miljoner anställda. Antalet anställda i 3:12-företag har ökat med mer än 50 procent sedan 2005, då reglerna förbättrades.

Detta är en fantastisk utveckling som ska uppmuntras och inte motarbetas. Men fler förbättringar behövs! Utökat schablonbelopp i förenklingsregeln och sänkta krav för att få använda löneunderlagsregeln för indirekt ägda företag är några av dem. I förlängningen skulle också de små företag vi nu pratar om gynnas av sänkta skatter på arbete och kapital.

Men det viktigaste är själva inriktningen; underlätta för alla småföretag som bidrar genom att skapa nya jobb och produkter. Det är en säker investering i framtiden.

Jörgen Rasmusson, vd Lödde Plåt AB, Malmö

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.