Insändare: Var är satsningen på glesbygdsvägarna?

Insändare
PUBLICERAD:
En del av kommunens plusresultat bör gå till förbättringar av glesbygdens vägar.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
Läste i VF den 1 juni en artikel om satsningar på 35 miljoner kronor för att förbättra stadens cykel och bilvägar.

"Vi börjar uppnå en jämn och bra standard på våra gator och vägar", konstaterar Henrik Lander teknik och fastighetsnämndens ordförande.

Sedan kom tidningen Vi i Karlstad, i vilken jag kunde läsa följande: "I Karlstads kommun är stad och landsbygd lika viktiga", vilket fick mig att undra om kommunens politiker och tjänstemän vet att kommunen har en glesbygd där det bedrivs aktiv näringsverksamhet. En glesbygd med urusla grusvägar där det går tung trafik, något som Henrik Lander borde känna till, glesbygdsbo som han är. Efter att ha läst vilket plusresultat kommunen gjort hela 456 miljoner för koncernen undrar jag, finns det möjligen några kronor över till grus på glesbygdsvägarna? Så kommunens väghyvel slipper hyvla i jord och lera (de få gånger den är ute och luftas). Skulle det sen bli diken och vägtrummor efter vägarna (de är borta sedan länge det har den tunga trafiken sett till) så skulle vägarna hålla bättre.

Men glesbygden kanske från kommunens sida betraktas som en "skräpyta" ett uttryck som en expert en gång uttryckte sig om Värmland.

Med hopp om svar från kommunen om man tänker vidta några förbättringsåtgärder på vägnätet i "skräpytan".

Tryggve Eriksson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.