Debatt: Karlstad – en kommun där människor växer

Debatt
PUBLICERAD:
Det blågröna styret i Karlstad kommun.
Foto: Robert Halvarsson
I vårt nya budgetförslag lägger vi återigen fokus på barn och unga. Av en budget på över fem miljarder går större delen av pengarna till skola, vård och omsorg, skriver företrädarna för det blågröna styret i Karlstad.

Coronapandemin ligger fortfarande som en blöt filt över Sverige och resten av världen. Det är tydligt att de flesta kommuner har stora utmaningar framför sig. Men vi i det blågröna styret kan glädjande nog konstatera att Karlstads starka och välskötta ekonomi ger oss goda förutsättningar att ta oss an det arbete som kommer.

Det blågröna styret har återigen lagt fokus på barn och unga i vårt nya budgetförslag. Karlstad ska vara den naturliga motorn i Värmland och med allt fler som flyttar hit så kräver det förstärkningar. Vi lägger tio miljoner extra på ökad personaltäthet och att minska barngruppernas storlek inom förskolan. Vi vill bygga en familjecentral på Våxnäs och satsa på kulturskolan så att många fler barn ska kunna delta i den. Dessutom skjuter vi till pengar för att ha god personaltäthet inom fritidsverksamheten och bland lärarassistenter.

Vi gör även en satsning på den efterföljande gymnasie- och vuxenutbildningen. Detta med särskild anledning av pandemin och den effekt som den haft på ungas studier och hälsa. Vi kommer att följa upp utvecklingen framöver och se om ytterligare stödåtgärder behövs för dem som snart ska ut på arbetsmarknaden eller till vidare studier.

Ett konkret exempel är att vi redan nu kommer se över möjligheterna att skapa fler lärlingsplatser i samarbete med näringslivet för att hjälpa ungdomar ut i arbetslivet efter skolan.

För de äldre ökar vi vardagskvaliteten genom att anställa trivselvärdar som ska erbjuda aktiviteter och ordna lunchträffar och annat. Vi kommer också att förstärka och permanenta “guldkantspengen” som vi införde i fjol och som har använts bland annat till att hyra in trubadurer och köpa extra mycket kaffebröd till våra äldreboenden.

Det senaste året har allt fler tagit sig ut i skog och mark, vilket har varit bra för folkhälsan. Vi vill fortsätta den positiva trenden genom att satsa på att skapa härliga lek- och aktivitetsytor för alla åldrar, i Tyrskogen, I2-skogen och Kronoparksskogen. Norra fältet ska rustas upp med bland annat eventytor för exempelvis konserter. Samtidigt satsar vi även på biologisk mångfald i hela kommunen och ställer om gräsytor till blommande ängar för att hjälpa bin och andra livsviktiga pollinatörer.

Vi planerar också för mer sport och rörelse med byggandet av en fullstor sporthall i Vålberg där det utöver lokaler för idrott och rörelse också kommer finnas café, förråds- och mötesutrymmen för föreningar och en stor sal för lektioner och föräldramöten – ett lyft för hela Vålberg.

Karlstads kommuns skattefinansierade budget för 2022 uppgår till cirka 5,6 miljarder kronor.

Större delen av de pengarna går till skola, vård och omsorg. Med Karlstadsbornas förtroende och med de ekonomiska medel som står till förfogande vill vi skapa goda förutsättningar för människor att trivas och växa.

För det blågröna styret i Karlstads kommun,

Per-Samuel Nisser (M)

Alexander Torin (M)

Frida Pettersson (C)

Monika Bubholz (MP)

Niklas Wikström (L)

Erik Nilsson (KD)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.