Debatt: Varje år försämras arbetsmiljön för lärare i Karlstad

Debatt
PUBLICERAD:
Klassrum
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Vi i Lärarförbundet Karlstad är övertygade om att kvalitet skapas genom rimliga arbetsvillkor. Politiker som delar vår åsikt behöver först öka förskolans och skolans resurser och sedan börja styra efter en budgetfördelningsmodell som automatiskt räknar upp förskolans och skolans budget med kostnadsökningar för löner, inflation, hyreskostnader och elevtalsförändringar, skriver Pontus Larson, ordförande Lärarförbundet Karlstad

Det sägs att hungriga vargar jagar bäst. Sannolikt är det så. Med kniven på strupen reagerar stresshormoner i kroppen som frammanar förmågan att göra det där lilla extra. Det gör att vargarna kan ta några snabbare och längre steg för att antingen fälla sitt byte, eller om man är ett rådjur, att komma undan.

Politiker har sätt att tvinga lärare att göra det där lilla extra. Genom små men återkommande krav på effektivisering i budget pressar de lärare att hela tiden ta lite snabbare steg för att hinna med några fler arbetsuppgifter under samma tid. Jämförelsen med de hungriga vargarna kan verka extrem, men i grund och botten handlar det om samma stresspåslag.

Människan är anpassad för att klara den här typen av stress, men bara under en kort tid och med mycket återhämtning mellan gångerna. Den återhämtningen finns inte i skolans värld och stresspåslagen kommer för ofta, så lärare jobbar sig sjuka. Det här vet vi. Det är inte spekulationer. Utsätts man för en ständig - och ökande - obalans mellan krav och resurser är risken stor att man drabbas av utmattning.

Enligt lag finns det någon som är ansvarig för att anställda inte ska bli sjuka på grund av sitt arbete och det är arbetsgivaren. Våra medlemmars arbetsgivare är Karlstads kommuns politiker, samma politiker som kräver den där ständiga effektiviseringen.

Det här sker inte bara i Karlstad. Karlstads styrande politiker är inte sämre än andra kommunpolitiker runt om i Sverige. I vissa fall är de kanske rent av bättre. Men varje år försämras arbetsmiljön för lärare i Karlstad som en konsekvens av att förskolan och skolan inte får de resurser som behövs för att barn och elever ska få det stöd de har rätt till.

Nästa höst är det val och politiker och väljare som anser att förskolan och skolans uppgift är viktig behöver ta sig en funderare. Hungriga vargar må jaga bäst men tror vi att stressade lärare lär ut bäst? De som tror att så är fallet behöver inte ändra på någonting. Men de som anser att förskolan och skolan är viktig och att stressade lärare lär ut sämre behöver föreslå och genomföra stora förändringar.

Vi i Lärarförbundet Karlstad är övertygade om att kvalitet skapas genom rimliga arbetsvillkor. Politiker som delar vår åsikt behöver först öka förskolans och skolans resurser och sedan börja styra efter en budgetfördelningsmodell som automatiskt räknar upp förskolans och skolans budget med kostnadsökningar för löner, inflation, hyreskostnader och elevtalsförändringar.

Vår uppmaning till väljare som delar vår syn på vad som skapar kvalitet är att redan nu börja kräva förändring av den förda politiken.

Pontus Larson

Ordförande, Lärarförbundet Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.