Debatt: Du som sverigedemokrat är väl inte ansvarslös mot den svenska naturen?

Debatt
PUBLICERAD:
Planerna att exploatera Månsberget avgörs snart i kommunfullmäktige i Karlstad.
Foto: Håkan Strandman
Hur kommer du som SD:s kommunfullmäktigerepresentant rösta när frågan om exploatering av Månsberget landar på fullmäktiges bord?, frågar debattören Stefan S Widqvist de sju sverigedemokratiska ledamöterna i Karlstad.

Ni sverigedemokrater; Patrik Johansson, Lena Monsén, Abdulwall Alizada, Ljubica Jassic´Modin, Synnöve Aronsson, Markus Ågren och Kjell Örnberg; är ju ledamöter av Karlstads fullmäktige och ni har ett viktigt beslut framför er gällande den eventuella exploateringen av Månsberget.

Vid den inledande behandlingen av frågan i Miljönämnden ansåg SD:s representanter att det var olämpligt att ta ner skogen på Månsberget till förmån för ytterligare en handelsplats utanför stadskärnan. I år har gruppledaren Örnberg ändrat uppfattning och stödde exploateringen genom sitt uttalande i lokalpressen.

Örnbergs motiveringar till sin hållning kommenterade jag i VF 16/3: ”Månsberget och Sverigedemokraternas odemokratiska attityd”. Min undran är nu på vilket sätt du som SD:s kommunfullmäktigerepresentant kommer att rösta när frågan landar på fullmäktiges bord? Borde inte du som Sverigevän värna om den svenska naturen? Den svenska naturens mångskiftande karaktär och mångfald är för de flesta som vistas och bor i vårt i land det som är just Sverige.

Det har också visat sig med all sin tydlighet under den pandemitid vi lever i, då allt fler tagit sig ut i naturen och uppskattat att vistas där. Varför har ni ändrat er tidigare positiva inställning till bevarandet av Månsberget? Den artrika skogen med dess viktiga nyckelbiotoper ville ni tidigare inte skövla. SD visade då att den svenska naturens viktiga skogar skulle behållas, så att den biologiska mångfalden kunde bevaras. Utrotningshotade arter av djur och växter blev tidigare försvarade även av er sverigedemokrater. Insikten om att den biologiska mångfalden i smått och stort är grundläggande för människans överlevnad är centralt för en miljövänlig politik i konkret handling.

SD-politiken har ju varit övertydlig i sin aversion mot den mänskliga mångfalden i vårt samhälle, men är ni verkligen emot mångfalden i naturen? En mångfald av djur och växter som satt prägel på vår svenska natur. Är du som SD:s representant i Karlstads fullmäktige emot mångfald på alla plan? För att rädda Sverige natur krävs kraftfulla åtgärder för att bevara vår biologiska mångfald och det vore märkligt om inte Sverigevännerna stod bakom dessa strävanden. Månsberget och dess skog är i sitt naturliga tillstånd hem åt flera värdefulla arter.

En exploatering och skövling av marken borde inte ske med hänvisning till ekonomiska intressen från enskilda näringsidkare, när bevarandet av den svenska naturen är ett samhällsintresse av vida större vikt. Vi vet att biologisk mångfald och en livskraftig miljö är grundläggande förutsättningar för människans livsföring. Om vi inte slutar med att överexploatera naturen kommer det inte att vara möjligt att stoppa artdöden.

Jag tror likväl, (trots att jag anser att SD-partiets människosyn är inhuman och att SD-politiken missgynnar en välfärdspolitik för folkflertalet), att du som SD:s representant i Karlstads fullmäktige har personliga känslor för den svenska naturen och då återgår till det tidigare ställningstagandet och därmed inser, att en röst för exploatering av Månsberget i grunden är något en Sverigevän inte kan acceptera, då den är ett slag mot just den svenska naturen. Visa att du är en Sverigevän i praktisk handling och rösta Nej till exploateringen…och om du känner dig det minsta tveksam varför då inte avstå från att rösta och lägga ned rösten?

Du som sverigedemokrat är väl inte ansvarslös mot den svenska naturen?

Stefan S Widqvist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.