Debatt: Havsalliansen ska stoppa nedskräpningen av haven

Debatt
PUBLICERAD:
Så här på Världshavsdagen måste vi öka fokus för att göra något åt problemet med plastskräp i haven.
Foto: Hussein Malla
Den 8 juni är det Världshavsdagen och då riktar världen sina blickar mot haven. Och haven mår inte bra. Därför är det hög tid att kavla upp ärmarna och tillsammans med företag, civilsamhälle, myndigheter och politiker göra något åt det enorma problemet med plastskräp i haven, skriver Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige Rent.

Det stora problemet med plastnedskräpningen i havet är att plasten inte försvinner. Förpackningar för snabbmat, godis och tobak står för en stor del av skräpet. Ofta har den plastförpackning eller plastartikel som hamnar i haven bara använts en enda gång för att sedan stanna kvar i havet i hundratals år.

Det plastskräp som hamnat i havsmiljön bryts ner till mindre och mindre partiklar. Dessa plastpartiklar kan dra till sig andra miljögifter och riskerar att vandra uppåt i näringskedjan. Djuren i havet kan också fastna och trassla in i sig i stort skräp som flyter omkring. Nedskräpningen skadar även ekonomin, när samhället får bära kostnader genom minskad turism eller skador på ekosystem.

Nu startar Håll Sverige Rent nätverket Havsalliansen. Vi ska göra skillnad genom att medlemmarna förbinder sig att utföra åtgärder för att ställa om till en cirkulär plastekonomi, där vi fasar ut fossilbaserad jungfrulig plast, skalar upp flergångslösningar, minskar engångsplasten, ökar återvinningen och hjälper till att återställa haven från den skada som redan gjorts.

Nätverket är ett brett samarbete mellan företag och organisationer som vill vara med och skapa ett långsiktigt engagemang för rena hav och minskad nedskräpning. Genom att driva på en marknadsförändring där vi går från en linjär till en cirkulär plastekonomi.

Problemet med plast i haven växer för varje år och vi ser alldeles för få steg åt rätt håll. Och det är inte bara vi som är oroliga. I Agenda 2030, FN:s globala mål för en hållbar utveckling, adresseras problemet med skräp i havet i mål 14. Målet är att förebygga och avsevärt minska marint skräp i havet till år 2025. Delegationen för Agenda 2030 skriver i sin handlingsplan att det är en stor utmaning med den stora mängden marint skräp och plaster. Naturvårdsverket har lanserat en färdplan för en hållbar plastförbrukning.

Att minska nedskräpningen är en del av arbetet med att nå en cirkulär ekonomi, där målet är att avfall inte ska uppkomma överhuvudtaget. Men det nuvarande systemet läcker och en del av detta läckage blir till skräp som hamnar i havet. För att få bukt med problemet med plast i haven och ställa om till en cirkulär plastekonomi är det viktigt att plastskräpproblemet finns med redan vid utformingen och designfasen av produkter, så att de i stället kan användas som en resurs.

Samtidigt är det viktigt att arbeta förebyggande och att se till att skräpet inte uppkommer. En ytterligare åtgärd är att vi måste göra återvunnen plast mer attraktiv och efterfrågad – så att all plast som används återvinns i praktiken i stället för att den hamnar i naturen.

Vi ser att lösningen finns på flera plan. Politiker måste skapa en tydlig spelplan med gemensamma regler för en cirkulär plastekonomi. Företag måste genomföra konkreta åtgärder i omställningen. Konsumenterna måste uppmuntras att göra skräpfria val i vardagen och kommunerna måste ges förutsättningar att göra det enkelt för medborgarna. Civilsamhället måste ges förutsättningar att arbeta proaktivt och förebyggande.

Nu vill vi i nätverket Havsalliansen växla upp. Medlemmarna i nätverket kommer att verka för en förändring genom att:

- Eliminera onödiga engångsplastprodukter och -förpackningar.

- Öka andelen återvunnen plast.

- Fasa ut fossilbaserad jungfrulig plast.

- Skala upp lösningar som gör det lättare att använda flergångsprodukter.

Nedskräpningen kan synas vara ett enkelt problem – det är väl bara att låta bli att skräpa ner. Men vår nya aktiva livsstil med on the go-ätande och en överkonsumtion av varor i engångsförpackningar är en enorm utmaning. Planer och strategier är bra, men nu är det dags för handling. Vi behöver minska mängden plast i våra hav och det kan vi göra tillsammans.

Johanna Ragnartz

Vd Håll Sverige Rent

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.