Debatt: Framtidens Värmland skapar vi tillsammans

Debatt
PUBLICERAD:
KARLSKRONA 20100222 En karta över norra Vänern med Karlstad och Kristinehamn Foto: Patric Söderström / SCANPIX / kod 200
Foto: Patric Söderström / TT
Det har tagit närmare två år och över tusen personer har deltagit, från kommuner, myndigheter, näringsliv, idéburen sektor och som privatpersoner. Nu är strategin för Värmlands utveckling de kommande 20 åren äntligen klar, skriver bland andra alla kommunstyrelseordföranden i Värmland.

”Värmlandsstrategin 2040” bygger på våra gemensamma diskussioner och remissvar, våra utmaningar och vår idé om en riktning framåt. Vi som skriver under här representerar kommunerna, Länsstyrelsen och Region Värmland och vi och våra organisationer ska arbeta för att göra strategin till verklighet. Det stora engagemanget under framtagandet visar att fler vill delta, och det är bra! Vi behöver vara många organisationer, verksamheter och invånare som med olika sätt och medel verkar för att utveckla Värmland.

För ju fler som aktivt medverkar, desto starkare och bättre rustade står vi. Kort sagt: Värmlandsstrategin är hela Värmlands strategi. Det är vår gemensamma plan för att länet ska utvecklas med fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Tillsammans ska vi arbeta för att Värmland år 2040 är en sammanhållen och hållbar region. En region där det råder ett ömsesidigt samspel mellan landsbygder och städer, där hela länets styrkor och förutsättningar tas tillvara och där vi tillsammans driver utvecklingen framåt.

Region Värmland fick 145 remissvar från bland annat kommuner, näringslivs- och intresseorganisationer, myndigheter och privatpersoner under arbetet med Värmlandsstrategin 2040. Skärmdump varmlandsstrategin.se

Här ska varje värmlänning ha goda förutsättningar till ett tryggt, utvecklande och meningsfyllt liv och tilliten till varandra och till samhället ska vara stor. Vi ska ha ett öppet klimat där olikheter ses som en tillgång och där vårt arbete för jämställdhet och jämlikhet inte bara bidrar till fler innovationer, stärkt sysselsättning och en ökad välfärd. Det ska dessutom göra oss till en föregångare för andra.

Visionen som hela strategiprocessen landat i sammanfattar dessa mycket höga ambitioner: Ett hållbart Värmland som förändrar världen.

För att lyckas behöver vi alla – kommuner, myndigheter, näringsliv, idéburen sektor och invånare i Värmland – hitta nya sätt att samverka, och inte låta oss hindras av gamla metoder eller vanor. Vi måste också vara modiga och arbeta långsiktigt mot vår vision för att förändringen ska ske.

Tillsammans har vi kraften för att göra skillnad här och nu.

Framtidens Värmland skapar vi tillsammans.

Läs mer på varmlandsstrategin.se

Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande Kil

Dag Rogne (C), kommunstyrelsens ordförande Säffle

Daniel Schutzer (S), kommunstyrelsens ordförande Årjäng

Georg Andrén, landshövding Värmlands län.

Hans Jildesten (S), kommunstyrelsens ordförande Storfors

Jens Fischer (OR), kommunstyrelsens ordförande Hagfors

Johanna Söderberg (C), kommunstyrelsens ordförande Eda

Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande Sunne

Malin Hagström (S), kommunstyrelsens ordförande Grums

Marie Oudin (M), kommunstyrelsens ordförande Kristinehamn

Mathias Lindquist (S), kommunstyrelsens ordförande Munkfors

Per Lawén (S), kommunstyrelsens ordförande Forshaga

Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande Karlstad

Peter Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande Torsby

Peter Söderström (S), kommunstyrelsens ordförande Arvika

Solweig Gard (S), kommunstyrelsens ordförande Hammarö

Stina Höök (M), ordförande Regionala utvecklingsnämnden, Region Värmland

Åsa Hååkman Felth (S), kommunstyrelsens ordförande Filipstad

Åsa Johansson (S), vice ordförande Regionala utvecklingsnämnden, Region Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.