Hoppa till huvudinnehållet

Debatt: Stöd till vindkraftsplanering i Värmland minskar klimatutsläppen

Publicerad:
Utbyggnadsbehovet i Värmland kräver totalt 238 moderna vindkraftverk som tar 1,4 procent av länets yta i anspråk. Men var bör dessa byggas? Foto: Jonas Ekströmer / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Regeringen måste snarast införa ett statligt planeringsstöd till kommunerna för uppdatering av deras vindkraftsplaner. Detta vore en mycket effektiv åtgärd som underlättar klimatomställningen av industrin och transporterna inte bara i Värmland utan i hela Sverige, skriver företrädare för Nätverket vindkraftens klimatnytta.

Energimyndigheten och Naturvårdsverket presenterade nyligen sin nationella strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Myndigheterna vill att länsstyrelserna, i samarbete med kommunerna, ska skapa förutsättningar för cirka en tredubbling av den landbaserade vindkraftsproduktionen så att den uppgår till 80 TWh. Det motsvarar ungefär halva den nuvarande elproduktionen i Sverige.

Den ökade elproduktionen är nödvändig både för att klara industrins omfattande klimatsatsningar i norra Sverige och för att stärka elförsörjningen i söder.

Utbyggnadsbehovet i Värmland anges till 5 TWh, vilket kan klaras med totalt 238 moderna vindkraftverk som tar 1,4 procent av länets yta i anspråk. Men var bör dessa byggas?

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har pekat ut områden i länet som ur ett nationellt perspektiv är lämpliga för vindkraft. De vill nu att länsstyrelserna ska föra in regionala aspekter och tillsammans med kommuner och andra aktörer peka ut lämpliga områden för vindkraft i länet.

Kommunernas nuvarande planer för vindkraft är ofta cirka tio år gamla, då de upprättades med hjälp av ett statligt stöd som infördes av alliansregeringen 2007. Många kommuner uppgav att de tack vare stödet kunnat öka kunskapen i kommunen om vindkraft och översiktsplanering.

Det bör nu införas ett nytt statligt stöd till kommunerna så att de får hjälp att uppdatera sina äldre vindkraftsplaner. Detta förslag har fått stöd av såväl länsstyrelser, regioner och kommuner som av företrädare för vindkraftsbranschen.

Om kommunerna i dialog med medborgarna uppdaterar sina vindkraftsplaner blir det tydligare var man får bygga och inte bygga vindkraft och lokala konflikter kan ofta undvikas.

Ett stöd till kommunernas vindkraftsplanering vore en extremt effektiv klimatåtgärd. Anta att 200 miljoner kronor i ett nytt planeringsstöd leder till att det byggs ytterligare 10 TWh vindkraft, som annars inte hade blivit av. Det skulle kunna minska klimatutsläppen med cirka 6 miljoner ton om året, motsvarande 12 procent av Sveriges samlade utsläpp växthusgaser.

Ibland kan ett helt okontroversiellt beslut spela en mycket stor roll. Så är det nu, och det finns inget skäl för energiminister Anders Ygeman och klimatminister Per Bolund att vänta. Ett planeringsstöd till kommunerna i den kommande budgetpropositionen kan på ett effektivt sätt bidra till den nödvändiga klimatomställningen. Det vore också mycket bra för Värmland.

Anders Wijkman, ordförande Nätverket vindkraftens klimatnytta

Daniel Badman, ordförande Svensk Vindenergi

Linda Burenius, head of public affairs OX2

Hans Carlsson, vd Siemens Gamesa renewable energy

Maria Röske, vd wpd

Peter Zachrisson, vd Stena renewable

Artikeltaggar

DebattEnergimyndighetenKlimatNaturvårdsverketStena RenewableSvensk VindenergiVärmlands länVindkraft