Socialdemokraterna vill bygga ett Karlstad för alla

Ledare
PUBLICERAD:
Oppositionsråden Anders Tallgren och Linda Larsson, Socialdemokraterna, presenterade redan förra veckan partiets planer på ett kombinerat kultur- ochidrottscenter i Vålberg.
Foto: Peter Bäcker
Det går inte att fuska till sig en positiv utveckling av Karlstad som kommer alla Karlstadsbor till del. Socialdemokraterna gör rätt som fokuserar på grundfundamentet.

De som redan hade det bra i Karlstad är de som fått det bättre under ett decennielångt lokalt högerstyre. Det brukar bli så.

Men distansen till Karlstadsborna som halkat efter växer. Vi ser ökade skillnader i levnadsvillkor, mellan stadsdelar, mellan bostadsområden – och i växande grad mellan skolor. Barn i olika delar av kommunen får inte en likvärdig förskola och skola och ges med det inte samma förutsättningar för att lyckas i livet. Skillnaderna skapar i sin tur spänningar i samhället och en otrygghet som ju faktiskt inte gynnar någon.

Den styrande koalitionen verkar måttligt intresserad av att överbrygga klyftor och bygga broar (om det inte handlar om en cykelbro för tiotals miljoner).

Lokalt är väl ambitionerna desamma som för högern på riksplanet kan tro, där mer fokus läggs på att införa bidragstak än på att se problemen bortom ett ökat bidragsberoende.

Som att se till att inte släppa ut ungdomar ur skolan utan fullständiga betyg med och med lokalt anpassade arbetsmarknadsutbildningar göra arbetslösa efterfrågade på arbetsmarknaden i stället för att försöka rea ut dem med låga löner och dåliga villkor.

Men det är på just dessa grundfundament Socialdemokraterna i Karlstad i sin skuggbudget lägger krutet. Det räcker inte att ”nästan alla” är med.

Sen är det kanske inte så glassigt och ger så stora rubriker som ledande politiker i stora svenska kommuner de så desperat önskar ska profileras och växa ännu mer, gärna vill se. Men det är vettigt. Det går inte att fuska med grunden. Då faller hela huset till slut.

Och även om det mest uppmärksammade även i Socialdemokraternas budgetförslag lär bli en föreslagen 150-miljonersinvestering i ett kombinerat badhus/sporthall/bibliotek/fritidsgård/familjecentral i Vålberg – är det i de mindre rubrikvänliga detaljerna de största skillnaderna mellan majoritet och opposition märks.

För Socialdemokraternas del handlar det om att faktiskt använda de kraftigt ökade statsbidragen från en rödgrön regering för att lyfta Karlstadsborna som behöver lite mer stöd, på att öka grundbemanningen i kommunala verksamheter som är underfinansierade och har för lite personal.

Man vill lägga pengarna på satsningar på förskola och skola, elevhälsa och sommarjobb till fler, en avgiftsbefriad kulturskola och fritidshem som ger fler unga en vettig fritid.

Så bygger man med jämförelsevis struntsummor förväntningar och förhoppningar även bland de yngsta Karlstadsborna om ett bättre liv!

Men ja, även en storsatsning utanför centralorten handlar ju om att värdera Karlstadsborna lika. Oavsett om man bor mitt i smeten eller en halvtimme utanför är skattesatsen den samma, men vissa får resa långt för att kunna ta del av vad boende i centralorten har runt hörnet. ”Vad fan får man för pengarna?”, som näringslivssnubben frågade.

Visst, det är en skuggbudget. En skuggbudget Socialdemokraterna nog inte ens i delar kommer att kunna driva igenom i opposition. Men det är trots allt val igen redan nästa år.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.