Hoppa till huvudinnehållet

Debatt: Trots nedläggningar av lokalkontor - det finns fortfarande hopp om banken!

Publicerad:
Handelsbanken har meddelat att de lägger ner hälften av sina lokala bankkontor.
Handelsbanken har meddelat att de lägger ner hälften av sina lokala bankkontor. Foto: Henrik Montgomery/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

De stora affärsbankerna påstår att servicen blir bättre när lokalkontoren läggs ned och nättjänsterna ökar men i verkligheten verkar det vara viktigare att minska kostnader och öka vinsterna än att fungera som samhällsbyggarbanker i hela landet, skriver politiska företrädare för flera värmländska kommuner.

Det är självklart att många människor på landsbygden och i de mindre tätorterna blir väldigt besvikna, ledsna eller rent av arga när viktig service försvinner från hemorten. Om det också märks i den närmaste tätorten genom att annan service försvinner/försämras och man ser tomma butiksfönster och lokaler kan besvikelsen öka ytterligare. I värsta fall resulterar den i att man får en allmän misstro mot framtiden och politikens möjligheter att bidra till en positiv förändring.

Bankservicen är inte mindre viktig idag än när alla inhemska banker fanns överallt i våra kommuner och tätorter. Varje hushåll har då och då stort behov av goda ekonomiska råd och kanske ett lån till en ny eller förbättrad bostad. De växande antalen småföretag på landsbygden har ett kontinuerligt behov av förtroliga och nära bankkontakter för att utveckla sin verksamhet.

När nu den storbank som varit kvar allra längst på landsbygden - Handelsbanken – lägger ned cirka hälften av de drygt 380 lokala bankkontoren minskar landsbygdens bankservice åter igen.

De stora affärsbankerna påstår att servicen blir bättre när lokalkontoren läggs ned och nättjänsterna ökar men i verkligheten verkar det vara viktigare att minska kostnader och öka vinsterna än att fungera som samhällsbyggarbanker i hela landet.

Det finns dock seriösa lokala banker kvar utanför storstäderna, främst Länsförsäkringar Bank och de lokala sparbankerna. Att dra nytta av och bidra till att utveckla och stärka dessa lokalt trogna banker är en prioriterad arbetsuppgift för det nationella banknätverk som några kommuner i Värmland och Dalarna startade för några år sedan.

Vi arbetar från nätverkets del med att ta fram nya modeller för att både försöka bidra till att återupprätta och stärka de lokala bankernas roll på landsbygden. Vi är nämligen övertygade om att de banker som har lokal närvaro inte bara kan fungera som förmedlare av för landsbygden livsviktiga finansiella tjänster utan också genom sin gedigna lokala kunskap kan stärka det lokala näringslivet. Det främjar start av nya företag inom fler branscher och stimulerar fler att ikläda sig rollen som entreprenör. Allt detta stärker samtidigt hushållens framtidstro.

Att ha en seriös bank i människors närmiljö ser vi som en strategiskt viktig service. Våra vanliga bankärenden kan många (men inte alla) säkert sköta via sin hemdator men viktiga ekonomiska och juridiska frågor vill vi helst sköta i samarbete med kunniga och väl kända personer. Vi vill pröva flera nya lösningar där hushåll och småföretag får den kvalificerade service som idag endast erbjuds storstäder och större tätorter.

Våra önskemål ser vi som ett led i att skapa ett mer hållbart samhälle som tillvaratar alla de resurser och kunskaper som landsbygden och små tätorter har i överflöd. Vi hoppas att våra förslag får ett aktivt stöd av alla dem som vill utveckla hela Sverige!

Mathias Lindquist, KSO Munkfors Kommun

Per Lawen, KSO Forshaga Kommun

Malin Hagström, KSO Grums Kommun

Tomas Pettersson, Opp. Hagfors Kommun

Åsa Hååkman Felth, KSO Filipstads Kommun

Artikeltaggar

BankerDebattFilipstads kommunForshaga kommunGrums kommunHagfors kommunHandelsbankenLänsförsäkringarMunkfors kommun