Undersköterskor om kommunens besparing :”Trötta redan innan pandemin”

Debatt
PUBLICERAD:
”När man i andra kommuner strävar för att få bort de delade turerna har det på Björkdungen införts fler delade turer som ett resultat av besparingsåtgärderna.”
Foto: Daniel Olausson
Öppet brev till politikerna i Munkfors kommun.

I Munkfors, den rödaste kommunen i hela Sverige, så har Socialdemokraterna ett så starkt fotfäste att de är orubbliga i varje val. Vi önskar att de socialdemokratiska idealen och värderingarna som vinner de valen speglas i hur de bedriver deras kommunala äldreomsorg. Samt att de visar att de faktiskt är ett arbetarparti där de värnar om sin kommunalt anställda vårdpersonal.

I dagsläget är det smärtsamt uppenbart vart prioriteringarna ligger när det kommer till äldreomsorgen i Munkfors kommun. Vad som prioriteras är tyvärr besparingar och överskott i kommunens budget.

Socialdemokraterna i Munkfors kommun har det yttersta ansvaret för den kommunala vårdpersonalens arbetsmiljö. Samtidigt, i verkligheten, har kommunen gjort kraftiga besparingsåtgärder på Björkdungens demensboende och därigenom omöjliggjort deras anställdas möjlighet till en god arbetsmiljö, rimliga arbetsförhållanden med möjlighet till återhämtning som därigenom påverkat förutsättningarna att bedriva god omvårdnad med kvalitet.

Heltid som norm är på tapeten och vi ser att det är många förfäras över de så kallade hälsoscheman som införs runt om i landet.

Man kan säga att Munkfors kommun för lite mer än två år sedan införde en sorts hälsoschema inofficiellt på Björkdungen genom sina besparingar på verksamheten.

Här har vi länge haft heltid som norm, men fler och fler går ner i tid för vi orkar inte arbeta heltid under de arbetsvillkor kommunen ger oss.

För två år sedan valde kommunen med anledning av besparingar att ta en halvtimme på varje arbetspass vilket har resulterat i att vi går på knäna för att få ihop vår tid.

När man i andra kommuner strävar för att få bort de delade turerna har det på Björkdungen införts fler delade turer som ett resultat av besparingsåtgärderna.

Vi jobbar mer delade turer än någonsin, ofta mer än varannan helg och 6-dagars veckor vilket bidrar till att möjligheten till återhämtning, socialt liv vid sidan av sitt arbete med tid för sin familj och känna sig tillräcklig blir obefintlig.

Är detta verkligen förenligt med Socialdemokratisk politik, arbetarpartiet? Är det inte bakåtsträvande att insistera på arbetsvillkor där man inte kan eller orkar jobba heltid? Är det vettigt ur ett jämställdhetsperspektiv?

Vi har genom bland annat en skrivelse till chefer och politiker vädjat om att få tillbaka timmarna som fråntogs personalen genom kommunens besparingsåtgärd utan gehör.

Besparingen har omöjliggjort våran möjlighet för att skapa en god arbetsmiljö med rimliga arbetsvillkor som ger oss förutsättningarna att bedriva vård och omsorg med kvalitet för våra vårdtagare.

I vår skrivelse lade vi tyngd i hur vi slet under pandemins början då vi hade stor smittspridning hos oss.

Vi förklarade att vi var trötta redan innan pandemin och hur trötta vi är efter att ha slitit med att utöver våra bedrövliga scheman ha kämpat i över ett år med att förhindra smittspridning och rädda liv i full mundering med visir, munskydd, förkläde och handskar.

Vi skrev att genom att ta hand om sin personal så ger det oss bättre förutsättningar att ta hand om de gamla, de som jobbat i hela sitt liv och byggt upp vårt samhälle.

Vi har till stor besvikelse efter vår vädjan till politiker och högre chefer bemötts med kalla handen genom ett brev där våra önskemål helt sonika avfärdades.

Har våran vädjan ingen som helst betydelse? Har kommunens anställda på Björkdungen inget värde hos politikerna? Är det förenligt med socialdemokratisk politik att inte lyssna på sina kommunalt anställdas vädjan om en god arbetsmiljö med rimliga arbetsvillkor och scheman?

Det är uppenbart så viktigt att basunera ut i media om hur mycket överskott i budget kommunen har.

Men samtidigt är även viktigt att kommunens politiker införstådda med hur det framstår för oss som så hårt drabbats av kommunens besparingsåtgärder i vår verksamhet. Besparingar som sedermera drabbar våra gamla genom utsliten personal.

Ekvationen av kommunens enorma överskott i budget, besparingar inom äldreomsorgen samtidigt som kommunen bland annat planerat en renovering av ishallen för 10 miljoner går inte ihop för oss.

Vi önskar att politikerna har oss i åtanke när dom sätter sig ner för att lägga nästa budget. Att dom ger oss förutsättningar till en god arbetsmiljö med bättre scheman med rimliga arbetstider där vi får möjlighet till återhämtning och tid tillsammans med familj vilket i sin tur leder till vi får de förutsättningar som krävs för att kunna ta hand om våra gamla på bästa sätt och ge en god omvårdnad med kvalitet.

Som den mest röda och därmed socialdemokratiskt styrda kommunen i Sverige anser vi att kommunen ska föregå med gott exempel genom att ha en väl fungerande välfärd med god arbetsmiljö och rimliga arbetsvillkor för sina vårdanställda.

Egentligen, varför inte ta det ett steg längre, ta hjälp av de fackliga representanterna och era vårdanställda på arbetsplatserna i en strävan efter att bli Sveriges bästa arbetsgivare inom äldreomsorgen.

Höj statusen för Munkfors kommuns undersköterskor och gör vår arbetsplats attraktiv. Det skulle bli ett konkret bevis på att ni som socialdemokrater i Munkfors kommun är ett arbetarparti som faktiskt sätter välfärden först!

Undersköterskorna Marika Lindberg (SO, AO Kommunal), Nina Samuelsson, (SO Kommunal), Lena Söderberg, Jessica Kvarnström, Karin Andersson, Susanne Magnusson, Carina Bohlin, Lina Ramberg, Martina Velander, Ann-Marie Nilson, Carina Ekblom, Susanne Svensson, Kristin falk, Josefin Falk, Ammi Bäcklund, Elisabet Rudin, Agneta Johansson, Helena van Kampen, Carina Bergqvist m.fl.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.