Replik: Heltidsresan ska bli verklighet i Grums

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
”I heltidsresan önskar vi att få till en äldreomsorg med personal där vi inte kommer att behöva det behovet av timavlönad personal som vi tidigare haft”, skriver kommunalrådet Malin Hagström (S).
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT
Svar till Vänsterpartiet i Grums apropå ökade anslag inom äldreomsorgen. I VF 11/5.

Vänsterpartiet skriver i sin insändare att de inte är nöjda med svaret av sin motion till kommunen. Att-satsen i motionen var att Grums kommun ska se över möjligheten att anställa alla vikarier på sådana villkor så att de kan få sjukersättning.

Svaret på motionen var att månadsavlönade vikarier har samma rätt till sjuklön som våra tillsvidareanställda. Även de vikarier, som vi i dagligt tal benämner timavlönad personal, får sjuklön om de har pass inbokade som de av på grund av sjukdom inte kan genomföra. Har man inte något pass inbokat, det vill säga att det just då inte finns något arbete att utföra för våra vikarier, då får de inte sjuklön. Läser man på Försäkringskassans hemsida, ser man ganska snabbt att man om man uppfyller vissa andra krav, har rätt till sjukpenning om man inte framledes kan ta ett arbete på grund av sjukdom.

Vi håller med om att de som arbetar inom vården ska ha bättre villkor. Därför arbetar vi med heltidsresan där vi tillsatt pengar gör att en projektledare, som har sin grund i vår egen äldreomsorg, ska arbeta med att vi ser över hela vår organisation för att vi, när vi sjösätter organisationen, ska ha en så bra verksamhet vi bara kan. Våra sköraste personer i kommunen ska ha den vård de förtjänar men vi ska också ha personal som mår bra på arbetet. Vår förhoppning är att vår personal ska inse vikten av att arbeta heltid för sin egen skull. För att skapa sitt eget liv utan att vara beroende av någon och framför allt kunna få en pension värd namnet. Att vi ska ha en organisation där man under sitt arbetspass har möjlighet till återhämtning och inte vara helt slut när man kommer hem. För att också skapa en tillfredsställande fritid som inte bara innebär återhämtning. I heltidsresan önskar vi att få till en äldreomsorg med personal där vi inte kommer att behöva det behovet av timavlönad personal som vi tidigare haft.

Tack vare regering Löfvens satsning på äldreomsorgen som ger en permanent resurssatsning på 4 miljarder i statsbidrag årligen har vi i år kunna ta beslut om att anställa fler personer inom område äldreomsorg. Fler beslut kommer att fattas innan sommaren. Sammantaget med äldreomsorgslyftet på 1,7 miljarder, ger det Grums kommun drygt 6,5 miljoner som vi använder för att göra villkoren för de anställda bättre.

Socialdemokraterna Grums

Genom Malin Hagström, kommunalråd

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.