(V)ill öka anslag till äldreomsorgen

Insändare
PUBLICERAD:
Timanställningar och tidsbegränsade anställningar är stora problem inom äldreomsorgen, påpekar Vänsterpartiet i Grums.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Alldeles för många har dött inom äldreomsorgen under coronakrisen. Bakom varje siffra i statistiken finns en människa, en person som lämnat nära och kära efter sig.

Enligt Coronakommissionen beror de höga dödstalen bland annat på strukturella brister inom äldrevården, där alldeles för många arbetar under otrygga anställningsförhållanden. För att skydda de äldre måste de som jobbar inom äldreomsorgen får bättre arbetsvillkor Timanställningar och otrygga tidsbegränsade anställningar är stora problem. Det gör att äldre får träffa onödigt många personer och personal pressas att gå till jobbet, även när de inte mår bra.

Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, fanns det i Grums 23 procent visstidsanställda timavlönade under 2018. Året därpå hade siffran ökat till 25 procent.

Redan sommaren 2020 skrev Vänsterpartiet i Grums en motion om att kommunen skulle undersöka möjligheten att anställa vikarier på ett sätt som skulle göra det möjligt att de kan få sjukersättning. Svaret inför kommunstyrelsens möte nu i maj blev: "Om man som timavlönad i Grums kommun skulle bli sjuk vid ett tillfälle när man inte har ett arbetspass inbokat finns också möjlighet till ersättning, dock inte från arbetsgivaren men från Försäkringskassan."

Det duger inte!

Fler av de som arbetar inom omsorgen med våra sköraste måste få trygga anställningar. Vänsterpartiet har kommit överens med KD och M om att avsätta 2 miljarder kronor per år för detta under perioden 2021 till 2023. Vår långsiktiga ambition är att andelen tidsbegränsade anställningar halveras, i huvudsak genom att omvandlas till tillsvidareanställningar på heltid. Färre timanställningar och ökad personalkontinuitet bidrar till ett starkare skydd för Sveriges äldre.

I Grums behöver man se över hur man ska göra tillvaron inom äldreomsorgen tryggare, både för brukarna och personalen. En trygg arbetsmiljö för de anställda ger en tryggare miljö för de som bor i särskilda boenden.

Det behövs även ökad medicinsk kompetens inom äldreomsorgen och ökade möjligheter till tryggt boende för äldre.

Vänsterpartiet Grums

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.