Replik: Kontroll på gamla miljösynder

Insändare
PUBLICERAD:
”I Kil finns ett flera meter tjockt lerlager som tätskikt under både den gamla och nya deponin.”
Foto: Peter Bäcker
Svar till ”BB”, i VF 30/4.

Jag antar att du menar den sedan 1998 nedlagda deponin på Lersättersområdet. Den sluttäcktes 1998-99. I alla gamla deponier i Sverige finns det tyvärr gamla miljösynder. Därför finns ett strikt regelverk kring detta. I Kil finns ett flera meter tjockt lerlager som tätskikt under både den gamla och nya deponin. Allt vatten som uppstår inom området i form av nederbörd tas om hand och renas i en nybyggd anläggning. Tidigare pumpades det till kommunens reningsverk. Det finns ett omfattande kontrollprogram som vi har att följa där bland annat grundvattenkontroller är en. Detta kontrollprogram övervakas av länsstyrelsen i Värmland. Så svaret på din fråga är, ja vi har kontroll på situationen och vet vad som kommer ut från området. Vi tar också sedan 1999 hand om den metangas som kontinuerligt bildas, och eldar upp den och värmen som bildas går ut på fjärrvärmenätet i Kil.

Leif Östlind

VD

Kils Energi Ab

Kils Återvinning AB

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.