Replik: Socialdemokraterna sviker handel och jobb

Debatt
PUBLICERAD:
Satsningar på handelsområden och turism hade kunnat resultera i arbetstillfällen till Karlstads unga.
Foto: Håkan Strandman
När finansminister Magdalena Andersson (S) nyligen presenterade vårbudgeten var jobben för de unga i fokus. Därför är det anmärkningsvärt att Socialdemokraterna i Karlstad motverkar företagsetableringar och hundratals jobb under brinnande lågkonjunktur.

Vanligtvis vet man vad man får om man röstar på Socialdemokraterna, skatterna ska höjas och staten ska sköta det mesta så att de har kontroll över väljarna och samhällsutvecklingen. Att Socialdemokraterna i Karlstad tidigare varit för utveckling av köpcentrum och jobb har därför varit en frisk fläkt i en annars idélös vänster. Jobb är ju trots allt en förutsättning för att folk ska ha det bra. Men den tiden är nu förbi.

I frågan om markägaren ska få bygga affärslokaler på Månsberget har Socialdemokraterna svängt helt och är numera emot. Från början förklarades svängningen med att man vill värna centrumhandeln i Karlstad. Nu motiverar Socialdemokraterna samma nej med att man är för biologiska mångfald, delningsekonomi och ett hållbart samhälle. Det är fina åsikter, men det går inte ihop med att partiet samtidigt varit aktiva för att driva fram nya handelsetableringar i Välsviken och att de vill ha gratis parkering för att få fler kunder att köra till centrum och handla.

Socialdemokraterna har även backat ur rummet i frågan om en sagovärld på Skutberget. Enligt HUI Research hade etablering medfört en total ökad turistomsättning på drygt 100 miljoner kronor inom bland annat handel, hotell, restauranger och caféer. Dessutom hade det inneburit 250 säsongsarbetstillfällen och 70 årsarbetstillfällen – jobb som hade kommit många unga till del.

Troligtvis är Socialdemokraterna pressade av många valförluster och vet inte åt vilket håll de ska springa, men låt inte det gå ut över Karlstads unga. Jobben är för viktiga för att behandlas som spelbrickor i era planer för personligt inflytande och makt.

Alexander Torin (M)

Kommunalråd

Noah Hjortman

Distriktsordförande MUF Värmland

Maja Sveder

Vice distriktsordförande MUF Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.