Debatt: Skydda vittnen och brottsoffer bättre

Debatt
PUBLICERAD:
Liberalerna föreslår bland annat ökad möjlighet till digitala förhör samt skärpta straff för att hota vittnen.
Foto: Suvad Mrkonjic/TT
”I möjligheternas Sverige skall vittnens rättssäkerhet stärkas.”

Den svenska rättsordningen bygger på att vittnen och målsägande fritt och efter bästa förmåga kan lämna sanningsenliga berättelser vid en rättegång. Medborgarnas lojalitet gentemot rättsordningen såsom att vi vågar vittna är ett grundfundament i rättsstaten. Idag har det dock blivit allt svårare att få personer att faktiskt våga vittna, det har blivit lättare att glömma eller påstå att man inget sett. Orsaken är såklart inte ett kollektivt sämre minne hos svenska folket utan att hot och trakasserier har blivit vanligare.

Såväl polis, åklagare och brottsofferjourer vittnar om hur allt fler drar sig från att vittna och hur detta leder till nedlagda utredningar och att kriminella inte kan dömas. Samhället behöver visa ett ökat stöd till de som vittnar och den som vågar anmäla brott. Vi måste helt enkelt ta krafttag mot de kriminella element som försöker förhindra vittnen från att berätta sina iakttagelser.

Liberalerna har lagt fram ett paket av åtgärder för att underlätta för fler att våga vittna. Vi kallar det Lex Nimo efter en ung kille som pekade ut misstänkta gärningsmän under pågående brott – men senare blev han så hotad att polisen uppmanade hans familj att flytta.

Liberalerna föreslår:

• Skärpta straff för att hota vittnen. Straffskalan för övergrepp i rättssak, mened och skyddande av brottsling behöver höjas. Övergrepp i rättssak som riktar sig mot ett barn bör därför införlivas i grovt övergrepp i rättssak, med strängare straffskala.

• Fler kontaktförbud mot misstänkta i brottmål behöver utfärdas och elektronisk fotboja bör kunna användas i de fall där unga personer misstänks.

• Gör domstolarna säkra för vittnen genom att alla domstolar måste garantera separata ingångar och väntrum för vittnen. Det måste bli möjligt med fler förhör via digital länk för den som är hotad.

• Begränsa tillgången till adress- och kontaktuppgifter till vittnen och brottsoffer. Allmänhetens möjlighet att ta del av vittnens identiteter ska hindras vid grov brottslighet om det finns risk för hot eller våld.

• En brottsmisstänkt person ska kunna få strafflindring om han eller hon lämnar uppgifter om bevisning som gör att allvarliga brott kan klaras upp.

I möjligheternas Sverige skall vittnens rättssäkerhet stärkas. Det är en viktig pusselbit att för att återupprätta förtroendet för rättsstaten.

Johan Pehrson (L)

Rättspolitisk talesperson

Arman Teimouri (L)

Riksdagsledamot

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.