Insändare: Var Mumin en skenmanöver?

Insändare
PUBLICERAD:
”Inom fem år har vi nog en ny detaljplan för östra Skutberget och Kattviksbacken”, gissar insändarskribenten.
Foto: Håkan Strandman
Har det funnits någon Mumin?

Ända sedan att planerna lanserades om en Muminpark har jag varit skeptisk till seriositeten att det kommer byggas en park Skutberget. Det börjar med en extremt dålig marknadsundersökning på norska om projektets förutsättningar, sedan startar några kommunikatörer en Facebookgrupp för att välkomna Mumin. Lokaliseringsanalysen är en efterhandskonstruktion, och vidare påverkade kommunen länsstyrelsen att de skulle byta ut personer som jobbar med strandskyddet till handläggare som sa att den inte jobbar med strandskyddsfrågor när man träffade dem. Naturligtvis fattar man helt felaktiga beslut och godkänner detaljplanen med hänvisning till en kompensationsåtgärd som är en vision. Kommunen vet också mycket väl att man inte kan gynna en enskild näringsidkare på det sätt som har gjorts i detta fall, men vad har man fått under tiden fram tills beslutet i förvaltningsrätten och positiva beskedet av länsstyrelsen. Jo, en början till att få rådighet över arrendetomterna och marken kring östra Skutberget. Jag är övertygad om att försöker driva målet i Mark- och miljödomstolen vidare för att se om det finns en möjlighet till exploatering av ytterligare mark, exempelvis gamla golfrangen. Jag kan ha fel, men driver man målet i Mark- miljödomstolen vidare så är jag nog ganska säker på att jag har rätt – det är marken man vill åt. Inom fem år har vi nog en ny detaljplan för östra Skutberget och Kattviksbacken.

Vän av Tage Danielsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.