Replik: Kvalitet före kvantitet i psykiatrin

Debatt
PUBLICERAD:
SD vill se ökat inflytande för personal inom psykiatrin.
Foto: Håkan Strandman
SD:s regionråd Ljubica Jasic Modin besvarar Värmlandssamverkans replik, i VF 14 april.

Trots den kritik som regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har fått genom en granskning av psykiatrin, dessutom på flera punkter men även kritik när det gäller styrning och uppföljning så försöker Värmlandssamverkans representanter klappa sig på axeln genom att skriva om vilka åtgärder som pågår just nu inom psykiatrin. Tyvärr syns inte detta så värst mycket inom verksamheten. Ett tydligt exempel på hur dåligt det har fungerat inom psykiatrin är omhändertagandet och vården vid depression och ångest, men även suicidprevention.

Vårdval inom psykiatrin innebär att verksamheten behöver delas upp på flera privata aktörer och att man behåller en mindre del offentligt.

Region Östergötland avslutade vårdval förra året inom vuxenpsykiatrin. Region Skåne kom fram till i en utredning att det fanns många allvarliga risker och problem kring jämlik vård, tillgänglighet och kvalitet, om vårdval skulle genomföras.

Vi i Sverigedemokraterna är inte intresserade av kvantitet utan kvalitet. Vi vill kunna erbjuda en bättre vård inom psykiatrin än den är idag.

Som vi har påpekat tidigare tror vi det är bättre att sätta in mer resurser och ge personalen som arbetar inom psykiatrin ökat inflytande.

Trots risker som kan leda till kompetensbrist, ojämlik vård, sämre tillgänglighet och kvalitet, vill Värmlandssamverkan fortfarande undersöka förutsättningarna för ett Vårdval psykiatri i Värmland.

Ljubica Jasic Modin (SD)

Regionråd

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.