Reparera en sjuk försäkring

Ledare
PUBLICERAD:
Försäkringskassans hårda bedömningar bygger alltför ofta på dåliga utredningar. Det är oacceptabelt och sätter rättssäkerheten ur spel.
Foto: Jessica Gow/TT
SVT:s Uppdrag granskning granskade hur den sjuka sjukförsäkringen slår mot enskilda människor. Det är en skakande berättelse om hur myndigheterna misstror sjukskrivna och om hur handläggare pressas att dra in ersättningen för sjuka människor.

Försäkringskassans vision är ”ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning”. Det är en vacker vision, men för många har myndigheten betytt allt annat är trygghet. Som för Marie-Louise Järlesand i Degerfors.

Hon fick den kroniska magsjukdomen gastropares 2013. Marie-Louise kan inte äta vanlig mat och lider av illamående och ständiga kräkningar. Hon har gått ner från 77 till 44 kilo och blev efter fem års sjukskrivning utslängd från sjukförsäkringen.

Marie-Louise Järlesand och hennes man Lennart hemma i villan i Degerfors. Hon är en av flera tusen som ramlat ur trygghetssystemet efter långvarig sjukdom.
Foto: SVT

Hon är en av många tusen som ramlat mellan stolarna, för sjuk för att kunna få ett arbete och bedömd som för frisk för att få sjukpenning.

Den statliga myndigheten Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har utrett hur Försäkringskassan sköter sina utredningar om sjukpenning och aktivitetsersättning. I nästan hälften av fallen kunde utredningarna i avslagsärendena ha varit bättre. I elva procent av fallen har Försäkringskassan inte uppfyllt sina skyldigheter.

Det är för dåligt. Försäkringskassan hanterar människoliv och måste göra det med respekt och kunskap. Sjuka människor är utlämnade till myndighetens beslut. Ett avslag kan innebära ekonomisk katastrof och en kraftigt stukad självkänsla. Med tanke på att 47 253 personer förlorade sin sjukpenning väcks frågan hur många som mist den på felaktiga grunder.

Det började med alliansregeringens ”rehabiliteringskedja” 2008. De sjukskrivnas arbetsförmåga skulle efter ett bestämt antal dagar prövas mot ”hitte-på-jobb” på en fiktiv arbetsmarknad. Resultatet blev att många slängdes ut ur systemet när stupstocken slog till. Flera av bristerna finns fortfarande kvar.

Den S-ledda regeringens mål 2015 att sjukpenningtalet skulle pressas ner till i snitt nio dagar gjorde läget värre. Antalet avslag på ansökningar om ersättning har stadigt ökat och allt fler har slängts ut från trygghetssystemen. Att ge myndigheten i uppdrag att sänka antalet sjukskrivningsdagar ledde till att rättssäkerheten sattes ur spel.

Det bekräftas av granskningen som ISF har gjort. Otillräckliga och dåliga utredningar skadar människor. Försäkringskassans handläggare motiverar inte tydligt varför de planerar att fatta beslut om avslag. Det gör det svårt för den sjukskrivne att påverka ärendet. Bevisbördan har ökat för den enskilde. Ett dåligt skrivet sjukintyg räcker för att ersättningen kan dras in. Ett bra räcker kanske inte heller.

Försäkringskassan har tidigare hävdat att avslagen blir fler för att utredningarna har blivit bättre. ISF:s granskning avlivar den dåliga bortförklaringen.

Det blir inte bättre när Försäkringskassans kommunikationsdirektör Sten Eriksson i Studio Ett försöker förklara hur myndigheten arbetar. Han säger att det alltid är en ”avvägning mellan att göra saker tämligen fort eller att utreda tillräckligt omfattande”. Men effektivitet kan aldrig gå före rättssäkerhet.

Förvaltningslagen är tydlig på den punkten. I lagtexten står att ”ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts”.

Försäkringskassan följer inte förvaltningslagen när de väger det ena mot det andra. Fort tenderar gärna att bli fel, vilket också bekräftas av rapporten från ISF. Men här får det inte gå fel. Det slår hårt och direkt mot utsatta och ofta dessutom ifrågasatta människor.

Målet att fler ska bli friska och kunna arbeta är det inget fel på. Men det går aldrig att nå genom att straffa de sjuka ekonomiskt. Den metoden är prövad och har misslyckats. Regeringen bör snarast rätta till bristerna och laga en sjuk försäkring.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.