Debatt: Kritisk till vårdval inom psykiatrin

Debatt
PUBLICERAD:
Sverigedemokraterna kommer att prioritera psykiatrin och BUP i deras kommande budget.
Foto: Daniel Strandroth
Sverigedemokrater har i sina föregående budgetförslag haft extra anslag till barn- och ungdomspsykiatrin. I den reviderade budgeten från december 2020 hade vi 5,8 miljoner som förstärkning till BUP:s verksamhet.

I höstas gick Värmlandssamverkan i Region Värmland ut med att de vill utreda förutsättningarna för att införa vårdval inom psykiatrin. Vi i Sverigedemokraterna tror inte att det är en bra lösning.

Tanken med vårdval är att det ska förbättra tillgängligheten och minska vårdköerna men samtidigt skulle det kunna leda till kompetensbrist inom psykiatrin. Exempelvis kan utbildningsplatser inom psykiatrivården för specialistläkare komma att påverkas negativt vilket har skett i Stockholm där man har infört vårdval inom psykiatrin. Där har vi svårt att se en lösning på hur Regionen skulle kunna tillgodose just dessa utbildningsplatser.

En utredning i Region Skåne visade på allvarliga risker såsom problem när det gäller jämlik vård, tillgänglighet och kvalitet på vården.

Region Östergötland beslutade i januari 2020 att avsluta vårdval inom vuxenpsykiatrin och har istället tecknat avtal med privata leverantörer genom upphandling. Man har också satsat 10 miljoner kronor för att stärka bemanningen och förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Med tanke på alla negativa aspekter av ett vårdval vill vi i stället utreda möjligheten att Regionen specifikt upphandla utredningar inom det neuropsykiatriska området barn och unga. I dagsläget har vi väldigt lång väntetid och det kan vi inte acceptera.

Vårdgarantin säger att ett bedömningssamtal ska göras inom 30 dagar, men i själva verket kan det ta flera månader (i genomsnitt nästan 3 månader) innan Regionen genomför det. Det är någonting som vi inte kan acceptera. Vi har barn och unga som mår dåligt och behöver hjälp nu - inte i morgon.

Mer resurser till personalen som redan finns i verksamheten och nya lösningar som bidrar till att öka tillgängligheten. Det kommer att minska vårdköerna och speciellt väntetiden kring första besöket inom ungdomspsykiatrin.

Den allmänna psykiatrin behöver ökade resurser och mer personal för att kunna genomföra grundliga utredningar med utrymme för att planera behandlingsinsatser, genomföra och sedan följa upp dessa.

Vi har stora problem med vårdköerna inom psykiatrin men detta är ingenting som Sverigedemokraterna har skapat. Vi är i full gång med vårt budgetarbete och kommer prioritera psykiatrin och BUP i vår kommande budget.

Ljubica Jasic Modin (SD)

Regionråd

Anders Skogberg (SD)

Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.