Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Glöm kärnkraften!

Publicerad:
”När man försöker göra nya kärnreaktorer säkrare blir de allt dyrare”, påstår insändarskribenten.
”När man försöker göra nya kärnreaktorer säkrare blir de allt dyrare”, påstår insändarskribenten. Foto: Jonas Lindstedt/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

I sin insändare om vindkraftens negativa sidor (VF 22/3) hävdar signaturen LM att vindkraft orsakar mer CO2 utsläpp än kärnkraft. Detta är fel.

Inget energislag är fritt från CO2-utsläpp och visserligen släpper kärnkraft ut mindre CO2 än fossila källor. Därför tycker även en del miljövänner att man ska främja den. Men i en livscykelanalys är kärnkraft betydligt sämre än sol- och vindenergi.

I en livscykelanalys "från vaggan till graven" ingår alla utsläpp från malmbrytning för både byggmaterial och kärnbränsle, bränsleframställning och transporter till rivning av kraftverket, hantering av bränsleavfall och slutförvar. En sådan analys är komplicerad, särskilt för kärnkraft. Det finns en del publikationer som kommer fram till mellan 5 och 124 g CO2 per kWh. Värdet 5 g/kWh är från Vattenfall som fått kritik för att de vägrar att offentliggöra hur de har räknat. Förmodligen ingår bara utsläppen för själva kraftverksdriften men inte de för bränsleframställning och slutförvar. En studie från Stanford universitetet (2009) räknar ut 124 g/kWh, J.W. Storm van Leeuwen (World Information Service on Energy (WISE), Amsterdam, 2017) kommer fram till 118 g/kWh. Tyska Fraunhofer-Institutet beräknar 24 g/kWh fast utan slutförvar. De menar att det är alldeles för osäkert hur stora utsläppen relaterade till slutförvar kommer att bli.

CO2 utsläpp för kärnkraft ligger alltså just nu någonstans mellan 50 och 150 g/kWh.

Storm van Leeuwen diskuterar en annan viktig fråga: Uranhalterna i malmen var alltid låga. I kärnkraftens början har man naturligtvis använt de malmer med högst uranhalt. De finns inte kvar. Nu måste man använda malm med betydligt lägre halt. Detta leder självklart till högre CO2-utsläpp per kg uran under gruvdrift, transport, separation och bränsleframställning. Detta betyder att andelen CO2-utsläpp från bränsleframställningen kommer att öka kontinuerligt och kommer att överstiga den från fossila källor under seklet vi lever i om kärnkraft drivs vidare som nu.

För vindkraft på land ligger utsläppen däremot mellan 5 och 15 g/kWh. I en rapport (2019) skriver Vattenfall att siffran för en ny vindpark (Blakliden/Fäbodberget) bara blir 6-7 g/kWh. För havsbaserad vindkraft ligger värdet något högre.

Förutom att kärnkraft orsakar mycket CO2 utsläpp finns det fler anledningar till att den inte kan bidra till räddningen av klimatet.

Kärnkraft står just nu globalt för bara 10% av elproduktionen eller 2% av den totala energianvändningen. En ökning skulle innebära en mardrömsartig ökning av hanteringen av kärnbränsle och avfall.

Kärnkraft är farlig. När man försöker göra nya kärnreaktorer säkrare blir de allt dyrare. Även bränslet kommer att bli allt dyrare. Förnybar energi är billig och oändlig. På våra breddgrader kostar en kWh från vindkraft på land och solel just nu mindre än en tredjedel av ny kärnkraft. Så länge marknaden styr kommer det aldrig att bli ny kärnkraft.

Kärnkraft kan inte byggas snabbt nog. Att bygga ett nytt kärnkraftverk tar just nu i genomsnitt 11 år, i Europa längre. Nya typer av kärnreaktorer finns i tankevärlden. Att de lyckas och blir billigare är osannolikt. I vilket fall tar det minst 20 år innan serieproduktion kan finnas på plats. Om bara 9 år måste CO2 utsläppen ha reducerats med minst hälften. Det går bara med sol- och vindkraft och inte minst reducering av förbrukningen.

Wolfgang Ranke, fysiker

Artikeltaggar

Insändare