Alla människor behöver någonstans att bo

Debatt
PUBLICERAD:
”Människor som behöver stöd av socialtjänsten för att hitta ett boende får aldrig koncentreras till en trappuppgång eller ett bostadsområde”, skriver Per-Inge Lidén (MP) apropå vikten av en blandad stad.
Foto: Hasse Holmberg / TT
Jag har bott i många olika typer av bostäder under mitt liv. Det har varit studentrum – och lägenheter, hyresrätt, bostadsrätt, kollektivboende och eget kedjehus. Att få ha ett hem och en trygg plats i tillvaron är en grund för ett värdigt liv. Så är det för oss alla.

Det finns människor som av olika anledningar behöver samhällets hjälp för att ordna boende. På Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun förmedlar vi varje år cirka 100 kontrakt där vi hjälper människor att få eget kontrakt – eller att få hyra i andra hand genom oss. Det kan handla om kvinnor som behöver skyddat boende, människor som hamnar i trångmål genom akuta händelser i livet, missbruk eller att man fått uppehållstillstånd och kommunplacerats i Karlstad.

Vi har boendestödjare och konsulenter som har som uppgift att leta lägenheter, möta människor och följa upp de som behöver stöd för sitt boende. De rycker också in vid akuta situationer.

Vi har också ett nära samarbete och stöder ekonomiskt de viktiga och engagerade föreningarna Stadsmissionen, Hela Människan Ria Karlstad och föreningen Vintervärme som gör ett stort arbete med människor i utsatthet. Det finns alltid människor som vi har svårt att få kontakt med. Däremot kan vi inte tilldela lägenheter eller rum för medborgare från andra kommuner eller personer som tillfälligt vistas här från andra länder. Vårt uppdrag gäller karlstadsbor.

Ett arbetssätt vi jobbat med från 2013 är Bostad först. Vi har från början bestämt att det inte ska vara något projekt utan en del av vår ordinarie verksamhet. Det handlar om personer vi försökt hjälpa till nykterhet under ett antal år utan att lyckas. De missbrukar aktivt alkohol, tabletter eller narkotika. Även de behöver någonstans att bo – men det kan också innebära särskilda svårigheter i kontakt med bostadsbolag och grannar.

Men vi har goda erfarenheter. För de flesta går det riktigt bra. Vi har aktiva boendestödjare som kommer hem till de som är med i Bostad först och ger råd om allt från hur man handhar en lägenhet, till stöd vid läkarbesök och i kontakt med myndigheter. För de flesta av dem har det gått bra och de har så småningom kunnat gå vidare till egna lägenhetskontrakt. De allra flesta kontrakt har vi fått genom vårt kommunala bostadsbolag KBAB – som nu har ett ägardirektiv om att alltid har 10 lägenheter tillgängliga för arbetet med bostad först.

En viktig åtgärd från staten är att det idag är möjligt för bostadsbolag att söka särskilt statligt stöd för att bygga mindre lägenheter – mot att de ställer några av lägenheterna till förfogande för den lokala socialtjänsten. Det är ett viktigt instrument för att få tillgång till fler lägenheter för sociala ändamål. Jag tycker att alla statliga bostöd bör ha en social dimension.

Utmaningen framöver är att bygga en blandad stad. Människor som behöver stöd av socialtjänsten för att hitta ett boende får aldrig koncentreras till en trappuppgång eller ett bostadsområde. Därför är det viktigt att låta olika boendeformer ligga nära varandra när vi planerar – och att alla bostadsföretag avsätter ett antal lägenheter till sociala ändamål. Och det gäller även Bostad först. Jag tycker det skulle kunna ingå som en del av markupplåtelseavtal. Det kan ibland innebära merarbete för företaget – och förståelse från grannar.

Livet ser olika ut för oss människor. Vår kommunslogan om ett bättre liv i solstaden gäller alla människor – oavsett hur livet har farit fram med oss.

Per-Inge Lidén

Ordförande (Miljöpartiet) Arbetsmarknads- och Socialnämnden i Karlstads kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.