Hoppa till huvudinnehållet

Debatt: Feminismen måste gå längre

Publicerad:
”Vi drivs av övertygelsen att alla blir vinnare i ett jämställt samhälle, därför måste vi bort från den tid när det kvinnor gör värderas lägre än män”, skriver språkrören Cecilia Boman Lindström och Robert Halvarsson från Miljöpartiet i Karlstad.
”Vi drivs av övertygelsen att alla blir vinnare i ett jämställt samhälle, därför måste vi bort från den tid när det kvinnor gör värderas lägre än män”, skriver språkrören Cecilia Boman Lindström och Robert Halvarsson från Miljöpartiet i Karlstad. Foto: Pontus Lundahl/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Och det syns.

Generationer av modiga kvinnor och män har tagit strid för det som vi idag ser som en självklarhet; Kvinnlig rösträtt, fri abort, barnomsorg och en plats på arbetsmarknaden kom inte till av sig självt – och inte utan motstånd. Det kommer inte heller framtidens jämställdhetssegrar att göra.

Jämställdhet är viktig för både män och kvinnor. Män är lika stora förlorare som kvinnor på en för trång syn på könsroller; mäns möjligheter att välja yrke, partner och livsförutsättningar begränsas också av ett ojämställt samhälle vilket kan leda till både ohälsa och stort psykiskt lidande.

Det arbete som tidigare generationer har gjort måste vaktas och försvaras – av oss och av varje ny generation. Den högernationalistiska våg som sveper över delar av världen har gjort inskränkning av kvinnors rättigheter till en egen paradgren.

Somliga män med makt och totalitära ambitioner försöker ta sig rätten att bestämma över kvinnor och försöker ta ifrån kvinnors frihet. Ett ojämställt samhälle leder tyvärr slutligen till mord. I ett av världens mest jämställda länder mördas kvinnor fortfarande av män. Så kan vi inte ha det!

Flickor lever under hedersrelaterat förtryck och våld. Den farligaste platsen för kvinnor är i hemmet. Vidare får kvinnor sämre vård än män och kvinnodominerade yrken präglas oftare av både låga löner och en dålig arbetsmiljö. Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi nöjer oss först när samhället är jämställt.

Vi vill att kvinnor och män ska få göra de livsval de vill, utifrån sina förutsättningar, inte efter någon föråldrat skapad könsnorm. I grunden handlar det om att vara det solidariska, demokratiska samhälle vi säger oss vara. Men ännu inte är.

Feminism är inte ett skällsord, feminism är för Miljöpartiet att värna alla människors rätt att leva jämställt. Att ingen oavsett könsidentitet ska kränkas och att den som utsätts för våld ska få stöd. Nej, feminismen har inte gått för långt. Det finns många strider kvar att ta, och jämställdhet kan inte ses som en fråga som står för sig själv, tvärtom behöver den genomsyra allt arbete som en kommun bedriver.

Genuspedagogik har i vissa kretsar blivit ett skällsord, samtidigt tycker de flesta att friheten att forma sina egna liv är viktig – vilket är hela poängen med den. Vi drivs av övertygelsen att alla blir vinnare i ett jämställt samhälle, därför måste vi bort från den tid när det kvinnor gör värderas lägre än män. Feminismen behöver därför gå längre.

I Karlstads kommun arbetar Miljöpartiet bland annat för detta:

• Fortsätta fasa ut delade turer i äldreomsorgen och därmed skapa bättre villkor för välfärdsarbetare

• Prioritera kollektivtrafik, cykel och promenadstråk, så att trafikplaneringen blir jämställd

• Driva arbetet framåt för att säkerställa nolltolerans mot sexuella trakasserier i Karlstads kommun

• Särskilt arbeta för våldsutsatta kvinnor som lider av hedersrelaterat våld, förtryck eller prostitution

Det finns mycket mer som behöver göras. Välkommen du också till ett feministiskt parti. Välkommen till Miljöpartiet.

Cecilia Boman Lindström, språkrör Miljöpartiet i Värmland

Robert Halvarsson, språkrör Miljöpartiet i Karlstad

Artikeltaggar

Cecilia Boman LindströmDebattMiljöpartietRobert Halvarsson