Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Satsa på framtidens infrastruktur

Publicerad:
”Inte ens Kina, med sitt gigantiska befolkningsunderlag, har kunnat få samhällsekonomisk lönsamhet i höghastighetstågsprojekt”, påpekar tre moderater.
”Inte ens Kina, med sitt gigantiska befolkningsunderlag, har kunnat få samhällsekonomisk lönsamhet i höghastighetstågsprojekt”, påpekar tre moderater. Foto: STR

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) skriver i VF den 16 mars om den stundande infrastrukturpropositionen. I sak har infrastrukturministern väldigt få nya besked. Han vill ge mer pengar till infrastruktur men nämner inte med ett ord de för Värmland så viktiga frågorna om Karlstads flygplats långsiktiga överlevnad, godsflöden eller satsningen på Oslo- Stockholm.

Vad ministern menar med mer pengar till infrastrukturen återstår att se. För att kunna fullfölja redan beslutade projekt inom nuvarande plan och underhålla de på vägar och spår vi har idag, som de flesta remissinstanser anser vara undermålig, behöver regeringen tillföra uppskattningsvis 250 miljarder. Till detta kommer gökungen höghastighetståg. Hela satsningen kommer när den står klar, runt år 2045, att ha kostat skattebetalarna ca 400 miljarder kronor. Projektet har sågats av såväl ledande forskare som riksrevisionen och den europeiska revisionsrätten. Inte ens Kina, med sitt gigantiska befolkningsunderlag, har kunnat få samhällsekonomisk lönsamhet i höghastighetstågsprojekt.

Moderaterna vill skapa ordning och reda i svensk infrastruktur. Idag blir i stort sett alla projekt som Trafikverket upphandlar mycket dyrare än beräknat och kraftigt försenade. Vi moderater vill i första hand stärka och vårda det vi har och bara bygga nytt där det verkligen behövs för att göra människors vardagspendling lättare och företagens transporter effektivare.

Moderaterna tar hotet mot vårt klimat på största allvar. Men i motsatsen till regeringen ser vi ljus i den fossila tunnel vi befinner oss i. Utvecklingen från fossilt till fossilfritt går just nu oerhört snabbt. Varje månad presenteras nya bilmodeller med bättre fossilfria motorer. Flygplan med 19 passagerare drivna på el kommer vara klara att tas i bruk 2025. Forskningen kring vätgas och möjligheten till storskalig biodrivmedelstillverkning innebär stora möjligheter både på kort och lång sikt. Moderaterna satsar 2 miljarder mer än regeringen på att elektrifiera det svenska vägnätet. Ingen ska behöva välja bort elbil av oro för hur de ska gå att ladda den.

Svensk infrastruktur har stora utmaningar. Men samtidigt befinner vi oss i en mycket spännande tid där 150 år av fossilt drivna motorer skall ersättas med fossilfritt. Moderaterna vill säkerställa att färdslag byggs samman och att godsflöden genom hela landet fungerar. Vi vill bygga om, bygga till och nytt där så är nödvändigt. Det är så vi värnar skattebetalarnas pengar och bygger ett starkt och hållbart Sverige med hänsyn till jobb, tillväxt, pendling och miljö.

Maria Stockhaus (M)

Trafikpolitisk talesperson

Pål Jonson (M)

Riksdagsledamot Värmland

Stina Höök (M)

Regionråd

Artikeltaggar

DebattMaria StockhausModeraternaPål JonsonStina Höök