Hoppa till huvudinnehållet

Debatt: Stärkt infrastruktur – en framtidsnyckel

Publicerad:
Reporter Värmlands Folkblad
Värmlands Folkblad
redaktion@vf.se
”Sverige behöver stora investeringar i infrastruktur i hela landet, för att klara klimatmålen, stärka konkurrenskraften och skapa jobb”, skriver infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).
”Sverige behöver stora investeringar i infrastruktur i hela landet, för att klara klimatmålen, stärka konkurrenskraften och skapa jobb”, skriver infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Foto: Jonas Ekströmer/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

I vår ska regeringen lägga fram och riksdagen besluta om hur mycket pengar som ska investeras i Sveriges infrastruktur de kommande åren. För mig som socialdemokrat är budskapet tydligt: Det behövs mer infrastruktur – inte mindre – och det i hela landet.

Att vara infrastrukturminister innebär att ständigt uppvaktas med önskemål om investeringar i mer järnväg, nya vägar eller andra angelägna infrastruktursatsningar. Kommunala företrädare, företagare eller samhällsengagerade medborgare vittnar alla om hur viktig infrastrukturen är för kommunen och regionen, för jobben och inte minst för klimatomställningen. Till infrastruktursatsningen knyts drömmar om ett starkare samhälle, om nybyggda bostäder, förbättrade pendlingsmöjligheter och klimatsmarta transportlösningar.

Infrastrukturinvesteringar skapar jobb, förstorar arbetsmarknadsregionerna och är dessutom oftast nyckeln till att klara klimatomställningen. Det blir extra tydligt när vi nu ska nå målet att minska de fossila utsläppen från transportsektorn med 70 procent till 2030 och bli helt fossilfria 2045. Det är enbart med modiga investeringar som vi har möjlighet att klara klimatomställningen – i nya stambanor för att möta bristen på kapacitet i järnvägssystemet, i elvägar och laddinfrastruktur för att säkra elektrifiering av fordonsflottan och bana vägen för eldrift, vätgas och andra hållbara drivmedel även till sjöfarten och flyget. Det är precis den typen av investeringar Sverige nu behöver – de skapar jobb, framtidstro och är faktiskt en förutsättning för Sverige att klara både befolkningsökning, tillväxt och klimatkraven framöver.

En viktig aspekt är vad frånvaron av investeringar skulle innebära för Sverige. Vad blir prislappen för tappad konkurrenskraft, försenad klimatomställning och ökade regionala klyftor? Ytterligare jobbskatteavdrag kommer inte skapa vare sig nya jobb, klara klimatomställningen eller för den delen hålla ihop Sverige. För det krävs investeringar. Med en alltmer konservativ höger, vars klimatengagemang blir allt svagare blir den politiska konflikten framöver allt tydligare i Sverige.

För mig som socialdemokrat är det en välkommen kraftmätning. Jag vill se ett starkt samhälle och jag ser tydligt behoven av investeringar i såväl jobbskapande klimatsatsningar som i förstärkt välfärd.

Sverige behöver stora investeringar i infrastruktur i hela landet, för att klara klimatmålen, stärka konkurrenskraften och skapa jobb. Det är så vi bygger ett starkt samhälle. Jag hoppas att fler partier inser vikten av detta.

Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister

Artikeltaggar

DebattTomas Eneroth