Replik: Oseriös byggstart på Skutberget

Insändare
PUBLICERAD:
Hur genomtänkt var placeringen av äventyrslekplatsen på Skutberget?
Foto: Tommy Andersson
Svar till Per-Anders Bergman, teknik- och fastighetsdirektör och Ingrid Näsström, stadsbyggnadsdirektör, i VF 2/3.

Tack för svar på min replik i VF 25/2.

1. Kommunens budgetering för etablering av Muminparken, tror jag inte kommer att hålla. Det är optimistiskt att tro att kommunens kostnader stannar vid cirka 76 miljoner kronor.

Har ni inkluderat kostnader för infrastruktur; ombyggnation av på- och avfarter vid Skutbergsmotet på E 18? VA-investeringar, dränering av parkeringsplatser, uppsamling av dagvatten med mera, pålning för att parkeringen ska hålla för många bussar och bilar?

Om det nu blir en Muminpark, då är det intressant att se vad slutnotan blir. Jag blir inte förvånad om den landar på cirka 250 miljoner kronor eller ännu mycket mer, om vi även räknar med alla miljoner det hittills har kostat och då Muminparken inte ens börjat byggas. Ersättningsbyggnader för Motionscentralen med parkeringar och kostnader för den nya badviken och så vidare.

2. Detaljplanen för Muminparken har varit ute på samråd 2018 och granskning 2019. Det var många som lämnade synpunkter på etableringen, men det hjälpte inte.

Det är sant, som ni uppger att kommunfullmäktiges ledamöter i majoritet antagit vision och planprogram behandlat som särskilt program enligt PBL 5 kap 10 § den 19 december 2019.

Att kommunen anser att planprogrammet är gällande i lagens mening, så är detta enbart ett dokument, som kan användas som hjälp vid fastställande detaljplan.

Under 2017 genomfördes en så kallad medborgardialog gällande Skutberget, men de knappt 2000 personer som svarade, fick inte yttra sig om Muminparken.

Detta är i allra högsta grad anmärkningsvärt! Jag anser att kommunen inte ska kalla denna dialog för medborgardialog.

3. Budgeten för äventyrslekplatsen är 5,8 miljoner kronor, vilket jag tror är alldeles för lågt räknat.

Om kommunen, utifrån brott mot miljöbalken beträffande strandskyddet, måste flytta lekplatsen till en annan del av Skutberget.

För Muminparken finns det en detaljplan, men för äventyrslekplatsen finns det endast en vision och ett planprogram. Det känns inte seriöst att kommunen startar byggnationen, innan även en detaljplan för äventyrslekplatsen har beslutats.

4. Ni framför att en noggrann avvägning av förslagen, att de passar in på Skutberget har gjorts. Det undrar jag verkligen om det har gjorts på ett tillfredsställande sätt. I så fall skulle placeringen av äventyrslekplatsen blivit en helt annan. Jag tycker det är dåligt, att det händer många olika saker på Skutberget, innan vi vet om det blir en Muminpark eller inte.

Torsten Jarnstam

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.