Debatt: Skippa det brasilianska nötköttet

Debatt
PUBLICERAD:
”Det är väl känt att skövlingen av regnskog i Amazonas dramatiskt har förvärrats sedan Jair Bolsonaro tillträdde som president i januari 2019”
Foto: Eraldo Peres
De stora matvarukedjorna – ICA, Coop, Axfood med Willys och Hemköp – marknadsför gärna sig själva som ansvarsfulla förkämpar för klimat och miljö.

I ärlighetens namn bör medges att de alla på olika sätt gör hedervärda insatser för en mer hållbar framtid. Till exempel ser vi numera ett större sortiment av ekologiska och miljövänliga produkter och systemet med att sälja varor, som närmar sig ”bäst före”, till ett billigare pris är ägnat att minska matsvinnet.

Men inom ett område har de en bit kvar för att övertyga oss om att de menar allvar med sina ambitioner. Särskilt uppseendeväckande och stötande är att de alla från och till, inte bara saluför utan också har kampanjer för kött från Brasilien. I skrivande stund kan vi här i Karlstad handla färsk brasiliansk oxfilé till vrakpris. Det är naturligtvis frestande att lockas till ett köp, men vi bör vara medvetna om att vi härigenom stöder ett system som på flera sätt riskerar att föra oss i helt fel riktning.

Världsnaturfonden (WWF) har utifrån ett antal kriterier samlat och jämfört fakta kring köttproduktion i olika länder och regioner. Vår köttkonsumtion och den produktion den förutsätter är ingenstans problemfri men vad gäller den sydamerikanska, och inte minst den brasilianska är situationen särskilt bekymmersam. Nötkött från Brasilien bidrar på flera sätt till att förvärra klimatkrisen. Köttdjuren där växer långsammare och under sin livstid hinner de, genom matsmältningen, släppa ut nästan dubbelt så mycket av växthusgasen metan jämfört med de europeiska. Än värre är att stora områden regnskog omvandlas till betesmark. Förutom betesmark är det sojaodlingar för foder åt biffdjuren som i snabb takt äter regnskog. Träden i regnskogen binder kol i stammar och blad och fungerar därför som kolförråd. När träden huggs ner omvandlas kolet till koldioxid, hamnar i atmosfären och bidrar till klimatförändringarna. Att skydda regnskogen är avgörande för jordens klimat.

Det finns också ett annat allvarligt problem med denna utveckling som är högaktuellt just nu. Enligt ”Vetenskapsradion på djupet” uppstår nya smittsamma sjukdomar när artrika skogar försvinner och nya områden för exploatering öppnas. Virus från vilda djur flyttar över till våra husdjur och sen till människan. Så uppstod sjukdomar som ebola, zika och troligen också covid-19. Frågan är inte om, utan när detta sker igen och risken är överhängande där stora skogar med stor biologisk mångfald huggs ner, som till exempel i Amazonas i Brasilien (SR 21-02-22).

Är då våra stora livsmedelskedjor samvetslösa kapitalister som struntar i de risker som finns förknippade med importerat kött. Nej, naturligtvis inte. Möjligtvis är de alltför naiva och blåögda då de litar på utfästelser från leverantörerna. Så här säger till exempel Axfoods presschef Magnus Törnblom till Aftonbladet: ”Vi säkerställer att allt kött vi köper från Brasilien uppfyller våra högt ställda kvalitets- och hållbarhetskrav. För att inte riskera att få kött från djur som gått på betesmarker nära regnskogsområden köper vi bara in kött från områden och producenter som ligger långt från sådana områden.” (AB 20-05-12)

JBS är det företag som i Brasilien köper upp och exporterar det kött vi äter därifrån. Företaget som är världens största i branchen har verksamhet i hela landet, även i Amazonas. De svenska matvarujättarna handlar inte direkt med JBS utan via leverantören Norvida. I tidningen ETC (2020-11-18) försäkrar branchföreträdare att de litar på att Norvida har koll på att köttet lever upp till de ställda kraven. Norvida i sin tur uppger att de litar på att JBS gör detsamma.

För en konsument som vill försäkra sig om att handla klimatsmart och etiskt framstår inte distributionskedjan som helt igenom förtroendeingivande. Tvivlen förstärks också efter genomläsning av den rapport som Amnesty International publicerade förra sommaren och som hävdar att JBS sålt kött, även till Sverige, från boskapsuppfödning i Amazonas (amnesty.se 20-07-15).

Även om man nu ändå trots allt väljer att tro på våra butikers garantier finns där andra anledningar att skippa den brasilianska filén och för den delen andra varor från Brasilien. Det är väl känt att skövlingen av regnskog i Amazonas dramatiskt har förvärrats sedan Jair Bolsonaro tillträdde som president i januari 2019. Massiv internationell kritik har riktats mot den förda politiken utan resultat. Men är det något Bolsonaro är ängslig för så är det hot mot landets handel och ekonomi. Genom att handla med Brasilien så stöder vi indirekt ett system som förstärker hotet mot Amazonas känsliga miljö och dess urfolk, världens klimat och global hälsa.

Att avstå den billiga filén är trots allt en liten uppoffring för en stor sak.

Lars Lorinius

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.