Debatt: Ambulansflyget kan bli en dyr historia

Debatt
PUBLICERAD:
”Dagens operatörer kräver att sjuksköterskorna ombord har minst 5 års erfarenhet inom sin specialitet men KSA kräver bara 3 år.”
Foto: JOHAN NILSSON / TT
Idén att driva ambulansflyg i egen (offentlig) regi och bristande kompetens blir dyrbart för skattebetalarna!

Genom att bilda ett kommunalt flygbolag skulle ambulansflyget ägas och drivas genom ett bolag som kom att kallas Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA).

KSA menar att det ger lägre kostnader och lägre risker att driva samhällsviktig verksamhet på eget drifttillstånd. Det är troligtvis ett av skälen till att polis, SAR (Search & Rescue) och kustbevakning bedrivs i egen regi.

En utredning som gjordes för några år sedan föreslog att SAR skulle uppgå i Kustbevakningen, som i sin tur skulle uppgå i Marinen. Av olika anledningar tog regeringen ingen notis av detta. Alla har väl följt märkligheterna i upphandlingen av nya helikoptrar till SAR. Försvarsmaktens upphandling av främst HKP14 utreds nu för att klarlägga de höga kostnaderna.

KSA skriver: ”Det är lätt att vara efterklok, men underlaget inför beslutet 2015 att bilda KSA var av allt att döma undermåligt och felaktigt. KSA har under uppbyggnaden av verksamheten sedan 2016 fram tills idag fått hantera de risker och problem som redan 2015 borde ha identifierats och åtgärdats. Den förbundsordning som togs fram 2015 byggde på den kunskap och vetskap man då hade om verksamhetsområdet och förbundets ändamål. Både kommunalförbundet och projektet har därefter utvecklats och förutsättningarna har förändrats samtidigt som förbundet tillknutit sig relevant kompetens.”

Verksamheten inleddes med köp av sex flygplan från företaget Pilatus i Schweiz. Ett nytillverkat jetflygplan skulle snabbare kunna flyga patienterna. Det var dessutom lite större så att det kunde ta tre istället för två liggande patienter.

Kostnaden för sex flygplan blev 700 000 000 Skr. De Beechraft King Air 200 och 250 som ambulansflyget använder i dag kostar nya, knappt hälften. Dessa flygplan är också jetdrivna men jetmotorn driver en stor propeller. De kallas turbopropflygplan och har stora fördelar gentemot jetflygplan genom lägre bränsleförbrukning, anpassade för kortare distanser och har i övrigt lägre driftkostnader. Underlaget visar att den tredje liggplatsen sällan erfordras. För övrigt kan det vara enormt krävande för en sjuksköterska att vårda 3 patienter med stora vårdbehov samtidigt på ett säkert sätt. Dagens operatörer kräver att sjuksköterskorna ombord har minst 5 års erfarenhet inom sin specialitet men KSA kräver bara 3 år. Men totalt sett med fler patienter och mindre erfarenhet hos sjuksköterskorna så ökar patientsäkerheten enligt KSA.

Det är lätt att tro att jetflygplan alltid flyger mycket fortare än ett flygplan med propellrar. Generellt är det så, men ett jetflygplan (utan stora yttre propellrar) måste flyga mycket högre där luften är tunnare och kallare för att kunna utnyttja sin högre fart som inte ger någon större tidsvinst än 5 minuter när flygningen är kortare än 45 minuter. Däremot är bränsleförbrukningen dubbelt så hög.

Så mycket högre kostnader

Region Norrbotten tidigare har betalat nästan 30 000 Skr per flygtimme till Babcock Scandinavia Airambulance (BSAA) och med ett normalutnyttjande på 1800 timmar blir totalkostnaden 54 miljoner. Någon särskild avgift har inte funnits.

KSA har i sin budget infört något som kallas ”särskild avgift”. Denna avgift fördelas mellan regionerna men baseras på hur stort nyttjande man har. Region Norrbotten får därför betala en större del av avgiften som för 2022 är knappt 80 miljoner. Enligt Pilatus egen kalkyl kommer en flygtimme kosta 46 000 Skr. I den summan är inte personallöner och övrig infrastruktur inräknad. Med en beräkning på 1800 flygtimmar för Region Norrbotten skulle kostnaden uppgå till drygt 70 miljoner. Till detta skall den ”särskilda” avgiften läggas som för 2022 är knappt 80 miljoner som skall delas mellan regionerna. Enligt andra beräkningar hamnar denna särskilda avgift på 20 – 25 miljoner för Region Norrbotten.

Region Norrbotten kommer därmed att få betala stora summor extra för en dygnet runt beredskap som redan finns i Sverige idag via dagens flygambulansoperatörer.

Skall vi få ytterligare en gökunge i den samhällsviktiga flygverksamheten. Denna gång med flygambulansverksamheten, genom inkompetens hos offentligt anställda tjänstemän och beslutande politiker som inte kan använda våra skattepengar på ett rationellt och ekonomiskt sätt?

Åke Carlsson

Pensionerad flygkapten

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.