Replik: Hammarö har förutsättningar att bli en välskött kommun

Debatt
PUBLICERAD:
”Majoriteten ser ingen anledning att måla framtiden med så svarta penslar som oppositionen!”
Foto: Kent Sjögren
I en insändare i både VF och NWT kommer den politiska minoriteten, M, Kd och L, med en laddad salva kritik mot majoriteten. Insändaren är allmänt hållen, men kontentan blir att majoriteten står för misshushållning och att vi inte förstår hur allvarligt läget är i kommunen.

Insändaren i NWT är försedd med ett diagram över skatteuttag i Värmland och riket. Den är ovanligt tendensiös och kan hastigt ge sken av att skatten på Hammarö är tre gånger så hög som i riket. Den populistiska lockelsen att dra växlar på den höga skatten kunde skribenten inte stå emot. Vi kommer nog framöver se mer av det. Men det var ju den nuvarande oppositionen som lade förslaget om höjd skatt och det var ett enigt fullmäktige som röstade igenom det.

Det fanns då också enighet om att skatten skall sänkas när det finns ekonomiska möjligheter till det. När den nya majoriteten tog över i höstas sa vi att någon skattesänkning inte kommer att bli aktuell under denna mandatperiod och det står vi fast vid. Däremot ser vi möjligheten till detta under kommande mandatperiod och det kommer att ingå i den ekonomiska plan som vi tänker presentera i samband med att 2022 års budget skall tas. Då kommer vi också lägga en plan för amorteringar av de lån vi tvingats ta.

Vi i majoriteten är helt överens med Hammarösamverkan om att det i Hammarö kommun finns förutsättningar för att skapa en kommun i gott skick. En kommun med stabil ekonomi som tar hänsyn till att kommunen växer och utveckling av vår välfärdsservice. Detta vill vi göra genom att arbeta med ett längre perspektiv. Man kan inte stirra sig blind på ett eller ett par års bokslutsresultat i en tid när även ansvar för att kommunen växer måste tas. Kommunen växer och det blir fler barn i förskolan och skolan, vi ser också att vi får fler äldre-äldre som behöver stöd och omsorg i vår kommun. Vi vill ta ansvar för detta samtidigt som vi gör investeringar för framtiden utifrån de resurser kommunen har.

Vi har definitivt en uppförsbacke framför oss fortfarande, men snart är vi på krönet och kan krypa ihop och staka oss i mål. Majoriteten ser ingen anledning att måla framtiden med så svarta penslar som oppositionen! Det här skall vi klara av!

Solveig Gard Socialdemokraterna,

Margareta Ivarsson Centern,

Lillemor Larsson Vänsterpartiet,

Britt Zetterberg-Bagge Miljöpartiet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.