Lägg ner tågplanerna

Ledare
PUBLICERAD:
Höghastighetståget Shinkansen rullar i Japan, men det är lika bra att skrota planerna på höghastighetståg i Sverige.
Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT
Varje gång Trafikverket räknar på vad nya höghastighetståg skulle kosta stiger prislappen med ett antal miljarder. Den nya landar på 295 miljarder kronor. En orimligt hög kostnad för ett projekt som dessutom är samhällsekonomiskt olönsam. Det finns annat som är viktigare för Sverige.

När det 2003 räknades på vad nya stambanor mellan de tre svenska storstäderna skulle kosta slutade det på 50 miljarder kronor. När Fredrik Reinfeldt under Alliansens dag i Almedalen sommaren 2014 presenterade Sverigeförhandlingen hade summan stigit till 140 miljarder kronor.

Nu räknar Trafikverket med att slutsumman landar på 295 miljarder kronor. Det finns en ”snålvariant” på 205 miljarder men då ingår inte alla stationer och anslutningar. Den underkänns av kommunerna som blir utan stopp längs sträckan.

Riksrevisionen har tidigare varnat för att nästan alla stora infrastrukturinvesteringar blir dyrare än beräknat och ofta kraftigt försenade. Myndigheten har också underkänt Sverigeförhandlingen som ett ineffektivt sätt att planera för höghastighetståg. Det blev ingen genväg utan en omväg.

Miljöpartiet har slagits hårdast för höghastighetstågen. De fick också med det djärva projektet i januariavtalet, men någon bred majoritet finns inte i riksdagen. Moderaterna och Kristdemokraterna säger numera nej. Inte ens Stockholms handelskammare tror på det.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) lovar bättre underhåll av vägar och järnvägar.
Foto: Jonas Ekströmer/TT

Infrastrukturminister Tomas Eneroth säger att höghastighetstågen inte får tränga ut andra angelägna satsningar på järnvägar och vägar. Men det är svårt att tro att det inte blir så om slutnotan hamnar uppåt 400 miljarder kronor.

Ska Sverige klara klimatmålen måste utsläppen från transportsektorn minska med 70 procent fram till 2030 och vara netto noll 2045. Det kommer att bli svårt och skulle troligen bli omöjligt om det konservativa blocket M-KD-SD fick styra och sänka bensinskatten med sju miljarder kronor.

Men nya stambanor hjälper inte heller eftersom de inte är färdiga till dess. Om Miljöpartiet får bestämma får bygget motsatt effekt. Nu vill de i en ny plan för Tåglandet Sverige bygga banan på landbroar av betong.

De bör läsa Bill Gates nya bok ”Så undviker vi klimatkatastrofen” där han skriver att varje producerat ton betong orsakar utsläpp av ett ton koldioxid. MP hoppas på fossilfri betong, men den är troligen lika avlägsen som höghastighetstågen.

Planerna framstår som allt mer orealistiska och dyra. Behoven av konkreta och snabba investeringar i det befintliga väg- och järnvägsnätet är dessutom mycket stora i hela landet. Eftersatt underhåll slår både mot invånare och företag på landsbygden.

I P1 Morgon vittnade åkeriägaren Anders Jonsson i västra Värmland om hur hans lastbilar slås sönder på dåliga vägar. Var tionde statlig väg är i dåligt skick, enligt Trafikverket. De borde åtgärdas snarast möjligt.

Att storstadens invånare snabbare kan komma till varandra minskar inte industrins behov av att frakta råvaror och färdiga produkter. De bör helst flytta virke och stål från lastbil till järnväg, men det är trångt på spåren.

Fler dubbelspår och mötesplatser längs nuvarande stambanor är lösningen. Planeringen för att elektrifiera landsvägarna bör också skyndas på. Lägg därför ner planerna på att binda samman Stockholm, Göteborg och Malmö med höghastighetsbanor.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.