Replik: Hamngatan ska vara öppen för biltrafik

Debatt
PUBLICERAD:
Socialdemokraterna borde vara samstämmiga i frågan om Hamngatan i Karlstad, skriver det blågröna styret.
Foto: HP Skoglund
Replik på Tomas Ristes debattartikel i VF 24/2.

Socialdemokraterna i Region Värmland vill stänga Hamngatan för biltrafik. Vad Socialdemokraterna i Karlstads kommun vill vet vi inte, men eftersom det hittills inte uttryckts någon annan åsikt så har vi utgått från att de står bakom kommunens linje, alltså att Hamngatan inte ska stängas. Förvirringen är således total. Hur ska S ha det? Karlstadsborna förtjänar tydlighet i vilken linje partiet egentligen företräder.

Det är också anmärkningsvärt att Tomas Riste helt bortser från att Region Värmland är en av de parter som varit med och arbetat fram det samverkansavtal för resecentrum som är grunden för våra ställningstaganden, vilket S i regionen alltså struntar i.

Vi vill vara tydliga med att bygget av resecentrum inte kommer vara fritt från olägenheter och störningar, det är sällan projekt av den här storleken. Men när det är klart ska tillgängligheten till centrum, oavsett hur man åker dit, fortsatt vara god. Att stänga Hamngatan är därmed inte ett alternativ, det har vi och Karlstads kommun varit mycket tydliga med. De negativa konsekvenserna för centrum skulle bli alltför stora.

Det är oroväckande när ledande socialdemokrater förespråkar olika linjer och byter åsikt, allt efter hur vinden blåser. Kommer Socialdemokraterna i Karlstad stå fast vid den linje vi enats om i Karlstads kommun och i det gemensamma samverkansavtalet, eller kommer de att svänga och landa i att Hamngatan ska stängas? Ingen vet. Och det blir ju extra pikant att Tomas Riste pikar de blågröna för att sitta på många stolar gällande Månsberget när hans eget parti först sade ja och nu nej till en etablering där. Man får ändå ge S att de inte sitter på många stolar, de kan inte ens bestämma sig för vilken stol de ska sitta på.

Tomas Riste (S) säger sig vilja ha ett levande centrum, men hans debattartikel innehåller endast två förslag – att stänga Hamngatan och att Duvanhuset bygger en ny ingång mot Hamngatan. Mer fantasi än så finns alltså inte hos en av länets ledande socialdemokrater när han viftar bort vår och centrumhandlarnas ovilja mot att stänga Hamngatan.

Vi är alla medvetna om att behovet av välfungerande infrastruktur ökar i takt med den glädjande befolkningsökning som sker i Karlstad. Allra helst hade vi förstås önskat att Karlstads centrum var större till ytan, då hade det funnits mer plats för vägar, butiker och besökare. Men nu ser centrum ut som det gör och resultatet ska bli så bra som möjligt för alla – då kan inte Hamngatan stängas av för biltrafik.

För det blågröna styret i Karlstad,

Alexander Torin (M)

Frida Pettersson (C)

Erik Nilsson (KD)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.