Replik: Välkomnar saklig diskussion om Skutberget

Insändare
PUBLICERAD:
”Detaljplanen för sagovärlden var ute på samråd våren 2018 och granskning 2019.”
Foto: Peter Bäcker
Rättelse till repliken ”Viktigt att använda skattepengarna på bästa sätt”, i VF 25/2.

Torsten Jarnstam skriver i sin replik om Skutberget. Alla har naturligtvis rätt till sin egen åsikt om hur Skutberget ska se ut i framtiden och om den utveckling som är planerad. Vi välkomnar en saklig diskussion och skulle därför vilja rätta några sakfel i Torsten Jarnstams insändare.

1. Kommunens del av kostnaden för en etablering av en sagovärld är inte 250 miljoner kronor utan cirka 76. En utförlig redovisning av kostnaderna finns tillgängligt för alla på denna adress: https://karlstad.se/Uppleva-och-gora/Friluftsliv-och-motion/Skutbergets-framtid/ny-fragor-och-svar/

2. Detaljplanen för sagovärlden var ute på samråd våren 2018 och granskning 2019. Vid dessa två tillfällen fick alla som ville lämna sina åsikter om planerna för en sagovärld. Under 2017 genomfördes en dialog gällande friluftsområdet. Denna dialog inbegrep inte sagovärlden utan endast friluftsområdet då synpunkter om sagovärlden fick lämnas vid två andra tillfällen.

3. Budget för äventyrslekplatsen är 5.8 miljoner kronor. Byggnationen av den startade inte helt plötsligt utan har varit med i den vision som antagits av en demokratiskt vald kommunfullmäktige. Fördelningen av investeringsmedel är beslutad i såväl kommunfullmäktige, juni 2018, som teknik och fastighetsnämnden december 2019.

4. Karlstads kommun har gjort en sammanställning, prioritering och kostnadskalkyl bland de förslag som kom in vid dialogen om friluftsområdet. En noggrann avvägning av hur förslagen passar in på Skutberget har gjorts. Du är välkommen att kontakta kontaktcenter för att begära ut dessa dokument i sin helhet. Du kan också läsa om planerna för Skutberget och följa vad som händer där under adressen karlstad.se/skutberget

Per-Anders Bergman, teknik- och fastighetsdirektör

Ingrid Näsström, stadsbyggnadsdirektör

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.