Replik: Viktigt att använda skattepengarna på bästa sätt

Debatt
PUBLICERAD:
”Vi kommuninvånare fick inte yttra oss om Muminparken i medborgardialogen som genomfördes 2017.”
Foto: Lisa Olaison
Replik till debattartikel i VF 23/1 ”Att spara på barnen är en dålig investering”.

Björn Samuelsson skriver och jag håller med honom när det gäller besparingar som drabbar våra barn. Det är verkligen en dålig investering. För barnen är ju vår framtid och på dem borde vi istället satsa ännu mer på. Oavsett vilka partier som tog budgetbeslutet i kultur- och fritidsförvaltningen för 2021-2023, är det förödande att spara skattepengar på barnen.

Svårt att förstå, att politikerna beslutat att spara 600 000 kronor på neddragningar inom biblioteken och lekplatser.

För Karlstads kommun, med en mycket stor omsättning av skattemedel, är detta inte några stora pengar att tala om. Sätter man denna besparing i relation mot de stora investeringar som kommer att krävas från kommunens sida, om det blir en Muminpark på Skutberget. Kostnader som kan handla om tvåhundra till tvåhundra femtio miljoner kronor. Detta bara för att skapa förutsättningar för etableringen av Muminparken; infrastruktur, VA-kostnader med mera.

Pengar som jag anser behövs och gör mer nytta inom olika kommunala verksamheter som exempelvis skola, barnomsorg och äldrevård. Speciellt utifrån stora ekonomiska konsekvenser för kommunen, som ett resultat av Coronapandemin. På tal om kostnader på Skutberget, så har vi de 6 miljoner kronor som byggnationen av äventyrslekplatsen beräknas kosta.

Björn, du får ursäkta mig… jag upplever att du, precis som alla andra som tillhör det politiska etablissemanget, oavsett politisk tillhörighet och som sagt ja till etableringen av Muminparken. Alla ni politiker undviker att i något sammanhang nämna Muminparken på Skutberget.

Varför är det ingen som ens försvarar det oförsvarligt tokiga beslutet att säga ja till Mumin?

Vi kommuninvånare fick inte yttra oss om Muminparken i medborgardialogen som genomfördes 2017. Ett skrämmande sätt att föra en dialog med kommuninvånarna.

Att sedan plötsligt starta byggnationen ute på Skutberget av äventyrslekplatsen, som kommer att omfatta ett 3000 kvadratmeter stort område. Det är heller inte acceptabelt utifrån ett demokratiskt perspektiv.

Karlstads kommun borde ha gjort en sammanställning av de förslag som inkommit och gjort en prioritetsordning och gjort en kostnadskalkyl och tidsplan för de olika förslagen.

Också noga avvägt, hur de olika förslagen passar in på Skutberget. Detta utifrån en långsiktig och hållbar utveckling av Skutberget i Anders Forsells anda!

Torsten Jarnstam

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.