Insändare: Därför ska lekplatsen överklagas

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribentens önskan är att en ny vision för Skutberget tas fram – utan Muminpark.
Foto: Tommy Andersson
Angående äventyrslekplatsen på Skutberget som anmälts och som kommunen nu måste söka strandskyddsdispens för.

En del kanske kan tycka att det är att gå över gränsen att anmäla en lekplats för barn, som dessutom är gratis och öppen för alla.

Jag vill förklara varför jag tycker att det är viktigt att så görs och att det är en stor seger att kommunen nu tvingas ta omtag och söka strandskyddsdispens.

Äventyrslekplatsen är en del av det planprogram som togs fram parallellt med detaljplanen för Muminparken och som kallas för Visionen. Till den hörde även en handlingsplan med de åtgärder som ska leda fram till realisering av denna vision. Åtgärderna i planen är uppdelade i fyra delar:

1. Nödvändiga åtgärder som måste göras oavsett Muminparkens genomförande (exempelvis upprustning av Fintatorps gård m.m.).

2. Ersättningsåtgärder för funktioner som nu finns inom området som planeras bli Muminpark (exempelvis ny badvik och ny servicebyggnad som ersättning för motionscentralen)

3. Åtgärder grundade i den medborgardialog som genomfördes 2017 (exempelvis äventyrslekplatsen).

4. Trafiksäkerhetsåtgärder och naturkonst.

Äventyrslekplatsen är alltså en del av en större plan som har sin grund i att det byggs en Muminpark på en stor del av området. Det är utifrån det alla övriga aktiviteter är utritade och planerade. Kommunen har själva sagt att utan Muminpark så faller visionen.

Dessutom byggs den på strandskyddat område. Där får inte den här typen av byggnation ske som kräver grävning och nedtagning av träd. Att göra det utan strandskyddsdispens är ett miljöbrott.

Om lekparken byggs så är strandskyddet i princip upphävt på området då en stor del i bedömningen för strandskyddsdispenser är om området kan betraktas som ianspråktaget i övrigt. Så även om denna åtgärd är en lekplats för barn så kan nästa åtgärd vara något helt annat.

Naturskolan som håller till i och runt Skutbergsgården bedriver verksamhet som helt och hållet handlar om naturen, hållbarhet, träd, stenar, växter, vattnet, småkryp och så vidare. De blev förfärade när de såg en artificiell plastkloss som grävs ned på det område där de brukar ha sina aktiviteter. Det går stick i stäv med hela deras verksamhet.

Min önskan är att en ny vision för Skutberget tas fram, utan Muminpark. Där strandskyddet hedras och friluftsområdets unika karaktär verkligen tillvaratas. Där kan en äventyrslekplats absolut ha en plats, men inte på strandskyddat område och i så fall utvecklad med Skutbergets natur som viktigaste inspiration.

Därför är beslutet att Länsstyrelsen kräver strandskyddsdispens för lekplatsen en gigantisk seger på vägen mot målet att låta Skutberget bli den oas som Karlstad faktiskt förtjänar.

Per Ågren

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.