Replik: Fel om vindkraftens effekter

Insändare
PUBLICERAD:
Vindkraften är en framtidssäker energikälla.
Foto: Johansen, Erik
Signaturen LM skriver om vindkraftens påverkan och effekter i VF den 15 februari. Jag vill bemöta några av de felaktigheter som insändaren innehåller.

Skribenten har rätt i att ingen elproduktion är helt fri från miljöpåverkan. Eftersom vindkraftverk nyttjar energiinnehållet i vinden för kraftproduktionen blir det dock inga utsläpp till mark, luft eller vatten. Inte heller behöver bränsle utvinnas eller transporteras, och inget uttjänt bränsle behöver tas omhand eller slutförvaras. Vindkraften är ett av de kraftslag som har allra lägst koldioxidutsläpp.

Livscykelanalyser som utförts av Vattenfall på moderna vindkraftverk, visar på utsläpp kring 6-7 gram CO2e/kWh.

För ett 100 procent förnybart elsystem år 2040 beräknar Energimyndigheten att omkring 4000 vindkraftverk kommer att behövas. Det motsvarar antalet turbiner i drift idag. Ett vindkraftverks beräknade livslängd är cirka 25-30 år. Efter drifttiden är vindkraftsägaren skyldig att både montera ned verken och återställa platsen. När verket nått sin tekniska livslängd är det vanligt att det demonteras och förs upp på andra marknader – alltså återanvänds materialet istället för att deponeras.

Viktigt att känna till är att 85 – 90 procent av ett vindkraftverk kan återvinnas redan idag. Vindkraftsbladen, som likt flygplansvingar och båtskrov är gjorda av glasfiberkomposit, är den mest utmanande delen. Det finns teknik som gör att bladen helt eller delvis återvinnas, men än så länge är metoderna dyra. Det pågår intensiv och lovande forskning kring hur teknikerna ska kunna skalas upp och standardiseras.

Ett vindkraftverk kan leverera el, i varierande grad, under cirka 90 procent av årets timmar. Längs med kusterna är vindarna starka och stabila vilket gör att modern och storskalig havsbaserad vindkraft blir mycket intressant. Sverige har i dag ett elöverskott och med en fortsatt stark expansion av vindkraften kommer Sveriges elexport att fortsatt öka och bidra till minskade utsläpp i våra grannländer.

Det ständigt pågående teknikutveckling gör att vindkraftverken utvecklas så att de levererar energi och effekt även när det blåser mindre samtidigt som nya metoder för energilagring och flexiblare förbrukning växer fram. Tillsammans med reglerkraft från t. ex. vattenkraft, förstärkning och modernisering av elnäten bidrar detta till att trygga leveranssäkerheten även i framtiden.

Daniel Badman

VD på Svensk Vindenergi

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.