Replik: Strandskyddet behöver förändras i grunden

Debatt
PUBLICERAD:
”Vi tror att kommunerna, med sin lokalkännedom, är bättre lämpade än länsstyrelserna att fatta beslut rörande strandskyddet”, skriver tre moderater.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Det ska bli enklare att bygga strandnära på landsbygden var ambitionen, men när utredningen om en översyn av strandskyddet (SoU 2020:78) nyligen presenterades visade det sig vara tomma ord. Strandskyddet behöver förändras i grunden

Utredningen föreslår att kommuner ska kunna ansöka om att få strandskyddet hävt i landsbygdsområden, men bara där tillgången på obebyggd mark är god och där efterfrågan på mark för bebyggelse samtidigt är låg. Området ska inte heller vara av särskild betydelse för något av strandskyddets syften. Om dessa kriterier är uppfyllda ska de nya reglerna som innebär att strandskydd kan hävas tillämpas varsamt. Sammantaget innebär det att strandskyddet endast kommer att kunna hävas om intresset för att bygga i området är lågt och därmed blir effekten, om någon, ytterst marginell.

När strandskyddet infördes på 1950-talet var tanken god: allmänheten skulle kunna komma ned till vattnet, men sedan dess har strandskyddet utvidgats och lägger sig idag som en blöt filt över utvecklingen i stora delar av landet. Strandskyddet behöver reformeras i grunden för att uppnå en mer balanserad lagstiftning som skyddar stränder och natur, värnar äganderätten och underlättar bostadsbyggande.

Vi tror att kommunerna, med sin lokalkännedom, är bättre lämpade än länsstyrelserna att fatta beslut rörande strandskyddet. Avskaffa det generella strandskyddet och ge kommunerna möjlighet att själva peka ut sjöar och vattendrag där 50 eller 100 meter strandskydd ska gälla. Flexibiliteten i strandskyddet, där sådant beslutats, bör samtidigt ökas.

Landsbygden har problem med utflyttning samtidigt som det råder bostadsbrist i Sveriges storstäder. Vi behöver fler bostäder, såväl på landsbygden som i storstäderna. Därför behöver vi reformera strandskyddet i grunden.

Josefin Malmqvist (M), riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson

Pål Jonson (M), riksdagsledamot för Värmland

Marléne Lund Kopparklint (M), riksdagsledamot för Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.