Blågrönt, rödgrönt och den goda dialogen i Karlstad

Debatt
PUBLICERAD:
”Socialdemokraterna har svårt att erkänna just Miljöpartiet som ett styrande parti”, skriver Monika Bubholz och Per-Inge Lidén, språkrör för Miljöpartiet i Karlstad.
Foto: Lena Richardson
Linda Larsson m. fl. skriver i VF den 10/2 att de borgerliga partierna i Karlstad styr med stöd av Miljöpartiet och ibland Sverigedemokraterna, att bergtäkten i Ulvsby stoppats och att söndagsöppet på biblioteken behålls tack vare Socialdemokraterna. Det är inte hela sanningen.

Socialdemokraterna har svårt att erkänna just Miljöpartiet som ett styrande parti. När man talar om regeringen är den aldrig rödgrön utan S-ledd – och när det handlar om vår blågröna koalition i Karlstad beskriver man den som borgerlig – med stöd av Miljöpartiet. Kanske beror denna vilja att osynliggöra Miljöpartiet på att man är orolig för den tyska utvecklingen där de gröna gått om Socialdemokraterna i storlek. Man vill förhindra att det sker även i vårt land.

En avgörande faktor bakom att Miljöpartiet 2010 valde att styra i en blågrön koalition var Socialdemokraternas långtgående planer på ett enormt externt köpcentrum i Eriksberg. Ett externt bilberoende köpcentrum som kunnat slå ut handel i kringliggande orter och som får de planer som nu finns kring Månsberget att blekna i jämförelse. Vi är glada att Socialdemokraterna bytt fot och nu hänger på Miljöpartiets linje om att värna centrum – även när det gäller det vackra Månsberget.

Miljöpartiet har länge varit tydliga med att vi anser att vi har tillräckligt med bergtäkter för den massahantering vi behöver inom Karlstads kommun redan idag och att en ny täkt i Ulvsby skulle försvåra framtida utbyggnad av Karlstad utefter vägen mot Molkom. En uppfattning som Socialdemokraterna på ett förtjänstfullt sätt också drivit.

Efter att ha lyssnat in kloka synpunkter från allmänhet och opposition och konstaterat att andra delar av budgeten inte såg så oroväckande ut som man först trott, la de blågröna partierna ett förslag i kultur- och fritidsnämnden att behålla öppettiderna på biblioteket. En linje Socialdemokraterna varit tydliga med. I en bra demokrati lyssnar man på varandra och vågar ta in kloka synpunkter – även från oppositionen.

Monika Bubholz

Per-Inge Lidén

språkrör för Miljöpartiet i Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.