Stödet går till löner – inte till utdelningar

Debatt
PUBLICERAD:
”Att vissa företag kan göra utdelningar beror inte på att de fått stöd till korttidspermitteringar”, skriver Anna Hedberg, regionchef Svenskt Näringsliv.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Peter Franke tycker (5/2) att Volvo AB borde betala tillbaka stödet till korttidspermitteringar innan företaget gör någon utdelning. Men resonemanget bygger på en missuppfattning.

De pengar som betalas ut för korttidspermitteringar hamnar inte i företagens kassor. De används enbart till löner.

Man kan se stödet som en förstärkt a-kassa till de medarbetare som permitterats under krisen. Utan stödet skulle många av dem ha hamnat i arbetslöshet. På så vis har stödet till korttidspermitteringar räddat tusentals svenska jobb. Samtidigt har det gjort att företagen kunnat behålla kompetens och därmed snabbt vara redo när efterfrågan tar fart igen.

Att vissa företag kan göra utdelningar beror inte på att de fått stöd till korttidspermitteringar. De kan dela ut en del av vinsten eftersom de i grunden är livskraftiga.

För övrigt är det tack vare skatteintäkter från företagen som staten kan finansiera krisåtgärderna. Volvo AB betalade exempelvis in drygt 10 miljarder kronor enbart i bolagsskatt under 2019. Till det kom en rad andra skatter, bland annat löneskatter, moms, energiskatter och fastighetsavgifter.

De svenska företagen gör inte bara krisåtgärderna möjliga. De gör hela vårt välstånd möjligt.

Anna Hedberg

regionchef Svenskt Näringsliv

Svar direkt

Tack, Anna Hedberg, för din replik på ledaren. Du har rätt i att permitteringsstödet inte gick in i företagets kassa utan styrdes direkt till de anställda som inte längre hade några lastbilar att bygga när fabrikerna stängdes i våras.

Men AB Volvo sparade ju pengar på det, pengar som har gått till att förbättra resultatet, som de nu väljer att till stor del betala ut till aktieägarna. Svenskt Näringsliv hävdar att AB Volvo gör rätt. Ja, de gör inget formellt fel, men någon gång borde kanske ordet solidaritet gå före ordet soliditet i styrelserummen och på bolagsstämmorna. Inte minst i en pandemi som slagit hårt mot många människor och företag.

Och vad säger Anna Hedberg och Svenskt Näringsliv till SKF och Electrolux, som var i exakt samma läge som AB Volvo våren 2020? Företagen tog emot statens permitteringsstöd, men när de planerade att dela ut en del av vinsten i aktieutdelning valde de att betala tillbaka pengarna till staten. Betyder det att SKF och Electrolux nu får bannor från Svenskt Näringsliv?

Anna Hedberg skriver att det är de svenska företagen som gör statens krisåtgärder möjliga, ja som gör hela vårt välstånd möjligt. Det är få som förnekar små och stora företags stora betydelse för samhällsekonomin. VF:s ledarsida gör det inte.

Men det finns en viktig förutsättning som ger företagen möjlighet att anställa folk, göra affärer och skapa vinster. Det är att vi gemensamt genom skattsedeln betalar för skola, sjukvård, omsorg, bredband och vägar.

Jag står därför fast vid att AB Volvo borde minska utdelningen till ägarna från planerade 30 till 29 miljarder kronor och att den miljard som betalades ut i permitteringsstöd betalas tillbaka. Pengarna gör bättre samhällsnytta om de används till fler iva-platser, fler undersköterskor i äldreomsorgen eller fler lärare i skolan.

Peter Franke

Politisk redaktör

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.